Tori vald

Ühinemisläbirääkimised toimuvad nelja omavalitsuse vahel:

Sauga vald, Tori vald, Are vald ja Sindi linn.

22. detsembril 2016 kinnitasid kõik nelja omavalitsuse volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub Tori vald senise Sauga valla, Tori valla, Are valla ja Sindi linna osas.

12.01.2017 Vabariigi Valitsuse määrus ühinemise kohta

Oktoobri kuu seisuga kõige värskemad ühinemisläbirääkimised, kuna Sauga valla 22.septembri 2016 ettepaneku alusel otsustas Tori vald Pärnu linnaga läbirääkimised lõpetada ning Sindi linn ja Are vald Sauga ettepaneku vastu võtta.

Kinnitatud ühinemisleping

Ühinemiselpingu lisad (detsember 2016)

Ühinemisleping (14.11.16)

Ühinemislepingu seletuskiri

Kaart