Pärnu linn

Ühinemisläbirääkimised toimuvad kolme omavalitsuse vahel:

 Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn.

15.detsembril 2016 kinnitasid Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla volikogud ühinemislepingud, mille järgi moodustub uus omavalitsus Pärnu senise Audru valla, Paikuse valla ning Pärnu linna osas.

12.01.2017 Vabariigi Valitsuse määrus ühinemise kohta

15.06.2017 Vabariigi Valitsuse istungil otsustati ühendada Tõstamaa vald Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga. Moodustatava omavalitsusüksuse nimeks jääb Pärnu linn.

15.06.17 Vabariigi Valitsuse istungi protokoll.


 

Ühinemisleping lisadega Audru valla-Paikuse valla-Pärnu linna volikogude poolt vastuvõetud 15.12.2016;

Ühinemisleping (13.12.2016)
Lisa 1 - Seletuskiri (13.12.2016) Audru - Paikuse - Pärnu
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (01.12.2016)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (01.12.2016)
Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015) Audru vald, Paikuse vald ja Pärnu linn 
Lisa 5 - Osavallakogude moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (01.12.2016)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (01.12.2016)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (01.12.2016) 
Lisa 8 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (01.12.2016)
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses (01.12.2016) 
Lisa 10 - Õiend muudatusettepanekute kohta (13.12.2016) 

Pressiinfo:
Pärnu ühinemisleping sai viimase lihvi (01.12.2016) 
Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (november2016)
Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (september2016)
Vallajuhtide arvamused ühinemisläbirääkimiste kohta.

20.07.16 juhtkomisjoni koosoleku memo
28.06.16 juhtkomisjoni koosoleku memo
13.06.16 juhtkomisjoni koosoleku memo
31.05.16 juhtkomisjoni koosoleku memo
08.04.16 kohtumise memo

Ühinemisläbirääkimisi tutvustavad üritused valdades toimusid                                    
22.08.2016  Paikuse vallamajas (Paikuse vald)          18.00
23.08.2016  Paikuse vallamajas  (Silla küla)              18.00
24.08.2016  Seljametsa külamajas                              18.00
29.08.2016  Urge Raamatukogu                                 18.00
30.08.2016  Tammiste Lasteaed                                 18.00
31.08.2016  Sauga Avatud Noortekeskus                   18.00                  
12.09.2016  Jõesuu Raamatukogu                              18.00
13.09.2016  Pärnu Keskraamatukogu                         17.00
13.09.2016  Suigu Seltsimaja                                      18.00
14.09.2016  Are Huvikeskus                                       18.00
14.09.2016  Kohvik Kuuvarjutus (Selja, Tori vald)    18.00
15.09.2016  Urumarja laager                                       18.00
19.09.2016  Tori Rahvamaja                                       18.00
20.09.2016 Pärnu Rääma Põhikool                             17.00
20.09.2016  Aruvälja lasteaed                                      18.00
22.09.2016  Lavassaare lasteaed-külakeskus               17.00
22.09.2016  Jõõpre rahvamaja                                     19.00
27.09.2016  Papsaare lasteaed                                     18.00
28.09.2016  Lindi lasteaed algkool                              18.00
29.09.2016  Audru vallamaja                                       18.00
30.09.2016  Tõstamaa rahvamaja                                18.00