Lääneranna vald

Ühinemisläbirääkimised toimuvad 4 valla ja kahe maakonna vahel:

Pärnumaalt Koonga vald ja Varbla vald ning Läänemaalt Hanila vald ja Lihula vald.

7. detsembril kinnitas Hanila vald, 8.detsembril kinnitasid Koonga vald ja Lihula vald ning 21.detsembril kinnitas Varbla vald ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub Lääneranna vald senise Koonga, Varbla, Hanila ja Lihula valla osas.

12.01.2017 Vabariigi Valitsuse määrus ühinemise kohta

 

11.05.17 juhtkomisjoni protokoll

18.04.17 koosoleku memo

28.03.17 koosoleku memo

06.03.17 koosoleku memo

23.01.17 koosoleku memo

Kinnitatud ühinemisleping ja selle lisad (detsember 2016)

Lääneranna ühinemisleping

Lääneranna ühinemislepingu seletuskiri

Lääneranna struktuur

Lääneranna finantsanalüüs

2.11.16  juhtrühma koosoleku protokoll

13.09.16 ühinemiskõneluste koosoleku protokoll

06.09.16 juhtrühma koosoleku protokoll

Lääneranna valla ühinemisleping (tööversioon, 22.08.16)

17.06.16 juhtrühma koosoleku protokoll

17.06.16 majandusrühma koosoleku protokoll

16.06.16 hariduse teemarühma koosoleku protokoll

01.06.16 ühinemiskõneluste koosoleku protokoll nr. 4

12.05.16 ühinemiskõneluste koosoleku protokoll nr. 3

13.04.16 ühinemiskõneluste koosoleku protokoll nr. 2

Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla valla ühinemise finantsanalüüs ( 04.10.15)