POL tunnustab

Me tunnistame, et meie suurim väärtus on meie inimesed ja seepärast ka tunnustame kõiki heatahtlikke, hakkajaid, hoolivaid ja kaasavaid inimesi.

Ja seda nii kultuuri-, spordi-, hariduse-,sotsiaali-,  ettevõtluse- ja kodanikeühendustes valdkonnas, põllumehi ning kauneid kodusid.

Alates 2018. aastast on Pärnumaa kõrgeima autasu, Pärnumaa Vapimärk, väljaandja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Samuti jätkame haldusreformi järgselt Pärnumaa kauni kodu konkursiga.

On tunnustusi, mis anname välja ise, on tunnustusi, mida väljendame koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega. Meie partneriteks siinkohal on Pärnumaa Spordiliit ja Pärnumaa Arenduskeskus.

Avaldame austust ja tänu meie inimestele!

Valdkondade kaupa (Pärnumaa vapimärgid, kultuur, sport, haridus, sotsiaal, kaunis kodu, C.R. Jakobsoni preemiad) tunnustatuid vaata vasakult jaotusest.