Pärnumaa loodussümbolid

 

Pärnumaa loodussümbolid on harilik kullerkupp, harilik mänd, männiriisikas, maakimalane, koha, kõre e. juttselg-kärnkonn, kaljukotkas, pruunkaru ja Rannametsa luited.

 
Harilik kullerkupp, mis on omamoodi "päikeselill" lehekuu lõpu heinamaadelt ja puisniitudelt.

 Harilik mänd on laialt levinud maakonna erinevates paikades, alates rannaäärsetest luitemännikutest ja lõpetades kidurate soomännikutega ning moodustab koos männiriisikaga tugeva tandemi.

Männiriisikas on Pärnumaal väga levinud ja seenesõprade seas hästi tuntud seeneliik.

Maakimalane on üks Eesti tavalisematest kimalaste liikidest. Neid võib kohata kõikjal nii linnas, taluõues, põllul kui ka looduslikel niitudel. Maakimalased lepivad hästi ka inimese lähedusega.

Koha on üks Pärnu lahe tuntumatest kalaliikidest. Koha varud on küll viimastel aastatel kiiresti vähenenud, kuid selle populatsiooni kaitseks on rakendatud ka hulgaliselt meetmeid kuni püügikeeldudeni.

Kõre ehk juttselg-kärnkonn sobib esindama Pärnumaad. Kõre elupaigaks on rannaniidud. Teada olevalt elab Manija saarel Eesti ja ilmselt ka Lääne-Euroopa tugevaim kõre populatsioon.

Kaljukotkas õigustab oma sümboli staatust täielikult – Pärnumaa on laiaulatuslike soode ja metsade maa. Soosaared ja soid ümbritsevad põlismetsad ongi kaljukotka elupaigad ja neid võimsaid röövlinde elab Pärnumaal 10-12 haudepaari.

Karu on Pärnumaa vapiloom ja pruunkaru on Pärnumaa sümbol. Karude arvukus maakonnas on piisav, viimaste loendusandmete kohaselt elab Pärnumaal 30 pruunkaru.

 Loodussümboliteks on Rannametsa luited.

Pärnumaa üheksa loodussümboli valimine toimus 2000. aastal. Eesmärgiks oli selgitada Pärnumaale iseloomulik liik õistaime, puu, seene, putuka, kala, kahepaikse, linnu ja imetaja osas ning Pärnumaad sümboliseeriv maastik.

Et saada teada, millised taime- ja loomariigi esindajad võiksid maakonna elanike arvates olla Pärnumaa loodussümboliteks, korraldas Eesti Looduskaitse Seltsi Pärnu osakond 2000. aasta septembrist novembrini küsitluse. Ettepanekuid loodussümbolite kohta esitati 318. Nende hulgast valis loodussümbolid komisjon, kuhu kuulusid Pärnu maavanem Toomas Kivimägi, Eedi Lelov, Merike Palginõmm, Kalju Ojassalu, Urmas Vahur ja Tiiu Pärn.

Valitud loodussümbolite  illustratsioonid joonistas 2001. aastal Pärnu Kunstiakadeemia Non Grata üliõpilane Marianne Männi.