ARENGUSTRATEEGIA "Pärnumaa 2035+"

ARENGUSTRATEEGIA "PÄRNUMAA 2035+" (01.01.2023)

Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil ning tervisedenduse strateegia 2025+ (2024)

Pärnumaa arengustrateegia koostamine algatati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 17.aprill 2018 üldkogu otsusega nr 1-4.1/28/2018.

Arengustarteegia "Pärnumaa 2035+"  koostamist juhib  Heiki Mägi, heiki@parnumaa.ee, +372 504 0491

Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ (01.01.2019)

Kokkulepe arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" elluviimiseks

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" TÄIENDATUD TEGEVUSKAVA (kinnitatud 09.04.21 üldkogu ostusega nr 1-4.1/16/2021)

Arengustarteegia "Pärnumaa 2035+" 2020. aasta SEIREARUANNE (kinnitatud 09.04.21 üldkogu otsusega nr 1-4.1/16/2021)

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" 2020. aasta PÕHJALIKUM SEIREARUANNE läbimurdesuundade lõikes (kinnitatud 09.04.21 üldkogu otsusega nr 1-4.1/16/2021)

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" tegevuskava 2019-2023(25) täiendused (kinnitatud 03.04.20 üldkogu otsusega nr 1-4.1/5/2020)

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" tegevuskava 2019-2023(25) 2019. aasta Seirearuanne

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" tegevuskava 2019-2023(25) põhjalikum Seireülevaade läbimurdesuunade lõikes

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" saadeti 1. novembril 2018  Pärnumaa omavalitsustele heakskiitmiseks.

Kõik Pärnumaa seitse kohaliku omavalitsuse volikogu on määrusega arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" heaks kiitnud.

Lääneranna vallavolikogu 15.11.18 määrus nr 36

Saarde vallavolikogu 28.11.18 määrus nr 31

Pärnu linnavolikogu 29.11.18 määrus nr 52

Häädemeeste vallavolikogu 29.11.18 määrus nr 31

Põhja-Pärnumaa vallavolikogu 19.12.18 määrus nr 62

Kihnu vallavolikogu 19.12.18 määrus nr 17

Tori vallavolikogu 20.12.18 määrus nr 44

Arengustrateegia koostamise olulisemad vahetähised

Arengustrateegia koostamisse panustajad