PROGRAMMID (KOP, TUR, RIP)

1.) KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

22.03.18 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsusega on kohaliku omaalgatuse programmi rakendamisega seotud ülesanded delegeeritud SA Pärnumaa Arenduskeskusele.

Kogu informatsioon KOP kohta siit  veebilehelt

Pärnumaa projektide  hindamiskomisjon (2024. aastal):

 1. Tiiu Sommer, Eesti Külaliikumine Kodukant 
 2. Tiina Heidemann, Eesti Külaliikumine Kodukant
 3. Tiia Kallastu, Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 4. Kristel Ernits, Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 5. Kersti Palmiste, Pärnu Linnavalitsus
2024. aasta Pärnumaa KOP kevadvooru rahaline maht on 60 000€ ja sügisvooru rahaline maht on 60 000€.


 


 

 

KOP 2020 sügisvoorust toetust saanud projektid

KOP 2020 kevadvoorust toetust saanud projektid

KOP 2019 sügisvoorust toetust saanud projektid

KOP 2019 kevadvoorust toetust saanud projektid

KOP 2018 sügisvoorust toetust saanud projektid


2.) KOGUKONDLIKU TURVALISUSE PROJEKTID

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

2021. aasta rahastatud projektid

2020. aasta rahastatud projektid

2019. aasta rahastatud projektid

2018. aasta rahastatud projektid

Toetatakse taotlusi, mis:                   

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejateks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • vabatahtlikku päästekomandot pidava kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot

Pärnumaa projektide hindamiskomisjon (2021. aasta)

 • Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 • Üllar Kütt, Pärnu Politseijaoskonna juht
 • Renee Tammet, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa Päästepiirkonna juht
 • Tõnu Miil, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik

Menetleja: Kristel Ernits, kristel(ät)pol.parnumaa.ee, 5566 9353
 

3.) REGIONAALSETE INVESTEERINGUTOETUSTE PROGRAMM

Määrus

Programmi Pärnu maakonna hindamiskomisjon:

 1. Eeri Tammik, Pärnumaa Omavalitsuste liidu juhatuse liige
 2. Mercedes Merimaa, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuht
 3. Kadri-Aija Viik, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu liige, Saarde valla vallavolikogu esimees
 4. Heiki Mägi, maakondlikke investeeringuid ja programmide rahastamist tundev spetsialist
 5. Siim Suursild, Pärnu abilinnapea
 6. Marek Kukk, AS MAKO juhataja
 7. Arno Peksar, Lääneranna valla vallavolikogu esimees

Programmi maakondlikud hindamiskomisjonid