Europe Direct Pärnumaa ja väliskoostöö

Europe Direct’i teabekeskus

Europe Direct on üle-Euroopaline Euroopa Komisjoni teabevõrgustik enam kui 500 teabekeskusega 28 liikmesriigis. Eestis tegutseb 8 teabekeskust (Pärnu, Läänemaa, Võru, Põlvamaa, Narva, Ida-Virumaa, Saaremaa, Hiiumaa).

Europe Direct teabekeskus eesmärgiks on pakkuda kohalikul ja piirkondlikul tasandil teavet Euroopa Liidu kohta tagamaks üldsuse teavitamine ja nõustamine erinevates tegevusvaldkondades. Täiendada ja toetada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Parlamendi infobüroo, teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste teabevahetusi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning teavitada kohalikku elanikkonda Euroopa Liidu prioriteetsetest teemadest. Eesmärgid saavutatakse eelkõige läbi eriteemaliste ürituste korraldamise. Europe Direct ei kommenteeri ELi poliitikaga seotud küsimusi või seisukohti ega lahenda või edasta kaebusi.

Europe Direct Pärnumaa teabekeskus kuulub Euroopa Komisjoni poolt loodud üle-euroopalisse teabekeskuste võrgustikku. Teabekeskuse põhiülesandeks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu (EL) puudutavates küsimustes.

Europe Direct Pärnumaa teabekeskus asub Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Arenduskeskusega samades ruumides aadressil Ringi 35, Pärnu.

Europe Direct Pärnumaa teabekeskuses:

  • Annab ning levitab Euroopa Liidu alast teavet ja trükiseid;
  • Nõustab Euroopa Liitu puudutavates küsimustes või vajadusel suunab küsimused asjakohasesse EL võrgustikku või Europe Direct kõnekeskusesse;
  • Korraldab maakonnas põnevaid Euroopa Liidu alaseid üritusi;
  • Jagab informatsioon rahvusvaheliste projektikonkursside kohta;
  • Aitab korraldada Euroopa Liidu teemalisi üritusi.

Teabekeskus on avatud E-R 8.30-16.30. Keskuse külastamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida helistades või kirjutades edic@parnumaa.ee

Hoia end kursis ürituste ja EL teemaaliste uudistega meie meie facebooki lehel https://www.facebook.com/edparnumaa/

Loe lisaks


 

 Koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindusega 

 Loe täpsemalt PMN Eesti esinduse tegevustest www.norden.ee

 Sõprusmaakonnad

Pärnu maakonnal on väga pikaaegne koostöö Norra Buskerudi maakonnaga. Koostöö algataja ja eestvedaja oli Pärnu Maavalitsus ning pärast  haldusreformi jätkus tegevus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel. 2020. aastaks viidi Norras läbi reform „Regionreform“, mille tulemusel liideti Buskerudi, Ostfoldi ja Akershusi maakonnad. Uue maakonna nimeks sai Viken. Koostöö Vikeni ja Pärnumaa vahel jätkub.

Juunis 2019 otsustati alustada koostööd Ameerika Ühendriikide St Mary maakonnaga Marylandi osariigis. Kolmepoolne koostööleping allkirjastati Washingtonis septembris 2019.

Täpsemat infot meie väliskoostöö spetsialistilt

Kersti Liiva, kersti(ät)pol.parnumaa.ee, +372 5329 2022