Häädemeeste vald

Ühinemisläbirääkimised toimuvad kahe valla vahel:

Häädemeeste vald ja Tahkuranna vald

2. jaanuaril 2017 kinnitasid Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus omavalitsus Häädemeeste vald seniste Tahkuranna valla ja Häädemeeste valla osas.

26.01.2017 Vabariigi Valitsuse määrus ühinemise kohta29.12.16 otsustas Surju vald mitte kinnitada kolme valla (Häädemeeste, Surju, Tahkuranna) ühinemislepingut ning tegi ettepaneku Saarde vallale ühinemislärbirääkimisteks.

Häädemeeste ja Tahkuranna valdade vahel ühinemisläbirääkimised jätkuvad ning mõlema valla volikogu toimub 2. jaanuaril 2017.

7.12.16 otsustas Saarde vallavolikogu ühinemisläbirääkimised Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste vallaga lõpetada.

Häädemeeste ja Tahkuranna ühinemisleping (29.12.16)

Lisa 1- ühinemislepingu seletuskiri (29.12.16)

Lisa 3- investeeringud (29.12.16)

Lisa 4- juhtimisstruktuur (29.12.16)

Ühinemisleping (5.10.16)

Lisa 1- Ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2- Kaart

Lisa 3-Investeeringud

Lisa 4- Struktuur

Lisa 5- Majandusaasta aruanded

Ühinemislepingu parandusettepanekud

02.01.17 ühinemisläbirääkimiste protokoll (Häädemeeste, Tahkuranna)

29.12.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 12 ( Häädemeeste, Tahkuranna)

23.12.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 11 (jätkukoosolek)

19.12.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 11

13.12.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 10

31.10.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 9

04.10.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 8

19.09.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 7

22.08.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 6

01.08.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 5

04.07.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 4

13.06.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 3

16.05.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 2

18.04.16 ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 1