Pärnumaa omavalitsuste ühinemise koordineerimine

 

 

Kavandatakse Pärnumaa konkurentsivõime ja avalike teenuste osutamise taseme tõstmist omavalitsuste vabatahtliku liitumisega. Valmistatakse ette regionaalse tasandi tegelike funktsioonide korraldamist iseseisvalt, st. kaasa aitamist riigireformi läbiviimisel. Planeeritakse abinõud tagamaks kohaliku indentiteedi säilimise ja kodanikele võimaluse osaleda otsustusprotsessides.

Ühinemisprotsessi läbiviimise eesmärgiks on Pärnu maakonna konkurentsivõime tõstmine koondades parima teadmiste ja oskuste kompetentsi ühte suurde omavalitsusse. Piisava suurusega omavalitsus suudab konkureerida ka erasektoriga tööjõuturul parimate spetsialistide palkamisel. Ühendades ressurss on võimalik realiseerida Arengustrateegia Pärnumaa 2030 + tegevuskavas nimetatud suuremadki investeeringud ja saavutada läbimurre maakonna uude arenguetappi.

Enamuse maakonna elanike tõmbekeskus on Pärnu. Ühinemisprotsessi tulemusel moodustuv "Suur ­ Pärnu" KOV on suuteline üle võtma regionaalse tasandi funktsioonid, mis vajavad uut tüüpi lähenemist läbi riigireformi ja neid iseseisvalt korraldama ning pakkuma teenuseid ka teistele väiksematele omavalitsustele. Läbirääkimiste laua taga on Pärnu linna kutsel Audru, Tõstamaa, Sauga, Are, Tori, Paikuse vallad.

Pärnumaa omavalitsuste senine tulemuslik koostöö on loonud soodsa aluse KOVi moodustamiseks mis on konkurentsivõimeline kogu Eestis

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond, toetuse summa 24 654,35  eurot, omafinantseering 4 350,75 eurot. Projekti partner Pärnu Maavalitsus.

1. veebruarist 2017 kuni 30. juuni 2017 jätkub projekt Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla liitumise koordineerimiseks. Eesmärgiks erinevate valdkondade teenuste (sotsiaal, majandus, jne) osutamise ühtlustamiseks algmaterjalide ettevalmistamine ja vastavate koondmaterjalide ettevalmistamine.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidus töötab ühinemiste koordinaator Margit Suhhostavets, telefon (+372) 50 65 384; e-post: margit.suhhostavets(ät)lv.parnu.ee