Maakonna LIPP ja VAPP

Pärnu maakonna sümbolite (vapp ja lipp) kasutamist korraldatakse alates 1. jaanuarist 2018 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kaudu.

Alus: Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 19.01.18 üldkogu otsus nr 1-4.1/7/2018 ja 11.10.18 üldkogu otsus nr 1-4.1/35/2018

Pärnu maakonna lipp

 • Pärnu maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Pärnu maakonna vapp.
 • Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ühikut, lipu normaalsuurus on 105x165 cm.
 • Pärnu maakonna lippu võib heisata maakonna omavalitsuse üksuse organi hoonel ja lipuväljakul.
 • Maakonna lippu võib heisata maakonna pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos Eesti lipuga Eesti lipu seaduses sätestatud lipupäevadel ja teiste riikide lippudega.
 • Lipupäevadel, pidupäevadel ja tähtsündmustel on õigus heisata maakonna lipp ka maakonna elanikel.
 • Lipu heiskamisel lähtutakse Eesti lipu kasutamise korrast ja heast tavast.
Pärnu maakonna vapp

 
 • Pärnu maakonna vapil on kuldsel kilbil must püstine karu
 • Pärnu maakonna vapi kujutist võib kasutada maakonnas paikneva kohaliku omavalitsusüksuse organi pitsatil ja kasutatakse  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu pitsatil.
 • Pärnu maakonna vapi kujutist kasutatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kirjaplangil, üldplangil, visiitkaartidel ning trükistel, meenetel, reklaamidel, embleemidel, kutsetel, kaartidel.
 • Pärnu maakonna vapi kujutist võib kasutada muudel juhtudel, kui esindatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liitu või Pärnu maakonda.
 • Pärnu maakonna vapi kujutis peab mõõtmetest olenemata vastama etalonkujutisele ning värvikaardile.

Pärnu maakonna lipp ja värvikaart

Pärnu maakonna vapp ja värvikaart

Pärnu maakonna lipu ja vapi kasutamise õiguse saamiseks pöörduda Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poole.

Kontakt: Kristel Ernits, kristel(ät)pol.parnumaa.ee, 5566 9353