Ühinemisläbirääkimised

Pärnumaal on täna, 2016 aastal, 19 omavalitsust. Haldusreformi läbiviimiseks on ühinemisläbirääkimistele asunud 18 omavalitsust. Kõrvale on jäänud Kihnu vald kui väikesaar ja seaduse mõttes eriolukorras.

Pärnumaal toimuvad hetkel ühinemisläbirääkimised kuues piirkonnas:

1. Pärnu linn: ühinemas  Audru vald, Paikuse vald ja Pärnu linn (ühinemisleping kinnitatud 15.12.16)

2. Häädemeeste vald : ühinemas Häädemeeste vald ja Tahkuranna vald ( ühinemisleping kinnitatud 02.01.2017)

3. Põhja-Pärnumaa vald: ühinemas Halinga vald, Tootsi vald, Vändra alev ja Vändra vald (ühinemisleping kinnitatud 22.12.16)

4. Lääneranna vald: ühinemas Koonga vald ja Varbla vald Pärnumaalt ning Hanila vald ja Lihula vald Läänemaalt. (ühinemisleping kinnitatud 21.12.16)

5. Tori vald: ühinemas Sauga vald, Tori vald, Are vald ja Sindi linn (ühinemisleping kinnitatud 22.12.16)

6. Saarde vald: ühinemas Saarde vald ja Surju vald (ühinemisleping kinnitatud 02.01.2017)

Seisuga 20.12.16 on ühinemisläbirääkimised lõpetanud Tõstamaa vald ja Saarde vald.

29. 12.16 astus Saarde vald taas ühinemisläbirääkimistesse Surju vallaga.

Siin lehel kajastame võimalikult aktuaalselt Pärnumaa ühinemiste hetkeseisu. Vasakul asuvas alamenüüst saate läbirääkimispiirkondade kaupa tutvuda protokollide ja muu infoga.

Haldusreformi seadus

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord

Haldusreformi infoleht

Riigivalitsemise reform

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (kehtiv 01.07.16-31.12.17)

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (jõustub 01.01.18)

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (kehtiv 01.07.16-31.12.17)

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (jõustub 01.01.18)