Haridus

Pärnumaa haridusvõrk on mitmekülgne, haridust on võimalik omandada alates lasteaiast lõpetades kõrgkooliga.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit koordineerib Pärnu maakonna (v.a Pärnu linn) aineühenduste tegevust, õpilasvõistlusi (sh olümpiaadid, viktoriinid) ning koolieelsete lasteasutuste täiendõppe korraldamist.

Nimetatud tegevusi viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti toel ja rahastusel.

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ PÄRNUMAAL

Koolivõrgu kaardirakendus

OSKA raportid

OSKA tööjõubaromeeter

Arenguseire Keskuse õpetajate vajaduse kalkulaator

Õpetajate järelkasvu tulevik.Trendid ja stsenaariumid aastani 2024.

Riigikontrolli ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumile


Pärnumaa noorsootöö arengukava 2015-2023

Pärnu linna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal

Pärnu maakonna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal

Vanemliku hoolitsuseta ja erivajadustega laste jaoks tegutseb Pärnu Lasteküla