Haridus

Pärnumaa haridusvõrk on mitmekülgne, haridust on võimalik omandada alates lasteaiast lõpetades kõrgkooliga.

Pärnumaa aineühendused ja juhid (seisuga jaanuar 2021)

Pärnumaal on 44 lasteaeda, 1 algkool, 7 lasteaed-algkooli, 26 põhikooli ja 10 gümnaasiumi/keskkooli ning 2 kõrgkooli ja 3 kutseõppeasutust.

Vanemliku hoolitsuseta ja erivajadustega laste jaoks tegutseb Pärnu Lasteküla

Pärnumaa noorsootöö arengukava 2015-2023

Pärnu linna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal

Pärnu maakonna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal