Saarde vald

Ühinemisläbirääkimised toimuvad Saarde valla ja Surju valla vahel.

2. jaanuaril 2017 kinnitasid Saarde valla ja Surju valla volikogud ühinemislepingu, mille alusel moodustub Saarde vald seniste Surju valla ja Saarde valla osas.

26.01.2017 Vabariigi Valitsuse määrus ühinemise kohta

Kõige uuemad läbirääkimised. 7. detsembril 2016 otsustas Saarde vald lõpetada läbirääkimised Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste vallaga. Kõnelused jätkusid kolme valla (Häädemeeste, Tahkuranna, Surju) vahel, kuid 29. detsembril ei kinnitanud Surju valla volikogu  Surju, Häädemeeste ja Tahkuranna ühinemislepingut ning tegi ettepaneku Saarde vallale ühinemiseks. Saarde vald võttis ettepaneku vastu.

Ühinemisleping

Lisa 1- ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 3- investeeringud

Lisa 4- juhtimisstruktuur