Juhtimine

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)

Mittetulundusühing Pärnumaa Omavalitsuste Liit asutati 22. jaanuaril 1992. aastal. Asutajaliikmeteks olid 10 Pärnumaa esmatasandi omavalitsust: Halinga, Häädemeeste, Paikuse, Saarde Sauga, Surju, Tori ja Uulu vallad ning Pärnu-Jaagupi alev ja Kilingi-Nõmme linn. Esimeses põhikirjas sätestati, et POL on valdade, linnade ja alevi volikogude vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on oma liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine ning koostöö omavalitsusi puudutavates küsimustes.

POL-i liikmete arv on pidevalt muutunud, Pärnumaa KOV-id pole veel kõik korraga POL-i liikmed olnud. Liikmete arv on aja jooksul muutunud olles vahemikus 6-23 (omavalitsuste arv vähenenud 24-lt 7-ni). 2006. a. astus esmakordselt POL-i liikmeks Pärnu linn, maakonna suurim omavalitsus. POL-i liikmesomavalitsustes elab 96,6% Pärnumaa elanikest.

Haldusreformi järgselt on alates 2018. aastast Pärnumaal seitse omavalitsust, senise 19ne asemel. Seitsmest omavalitsusest kuus on POLi liikmed.

POL-i kõrgemaiks juhtorganiks on üldkogu, kuhu vastavalt POL-i põhikirjale kuuluvad liikmete esindajad – reeglina omavalitsuse valitsusjuht ja volikogu esimees. Vastavalt vajadusele koguneb Pärnumaa volinike kogu- maakogu, et vahendada informatsiooni ning anda uusi tegevussuuniseid. Igapäevase POL-i töö korraldamisega tegeleb büroo koosseisus juhatuse esimees, juhatuse liige, sekretär ja raamatupidaja. Regulaarselt käib koos valitsusjuhtide kogu.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimehed on olnud: Margus Murulauk, esmatasandi omavalitsuste eestseisuse esimees, POL-i asutamiskoosoleku kokkukutsuja ja juhataja, Sauga vallavanem; Endel Mäemets, POL-i esimene esimees 1992, Halinga vallavanem; Rein Varep, esimees 1992-1995, Häädemeeste vallavanem; Sirje Jõgiste, esimees 1996, Tahkuranna vallavanem; Kuno Erkmann, esimees 1996-2005, Paikuse vallavanem; Eeri Tammik, esimees 2005-2007, Tahkuranna vallavanem; Andres  Metsoja, esimees alates 2007 (alates 2008 juhatuse esimees), Kaisma vallavanem; Ahti Kõo esimees 2008-2009 KOV valimisteni, Pärnu linnavolikogu esimees. Alates 2009 detsembrist kuni 2013 KOV valimisteni Cardo Remmel, Pärnu Linnavolikogu esimees.detsember 2013- november 2017 oli liidu üldkogu esimees Meelis Kukk, Pärnu abilinnapea ja aseesimees Ülle Vapper, Halinga vallavanem.

Alates 19. jaanuar 2018 on üldkogu esimees Andres Metsoja, Pärnu linnavolikogu esimees ja aseesimees Mikk Pikkmets, Lääneranna vallavanem.

Alates 16. oktoober 2020 on üldkogu esimees Lauri Luur, Tori vallavanem ja aseesimees Ülle Vapper, Põhja-Pärnumaa vallavolikogu esimees