Rahvaküsitlused

Omavalitsuste ühinemisele eelnevad rahvaküsitlused omavalitsustes viiakse läbi Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 alusel.

Määrus "Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord"