Tervisedendus

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.

Rahvatervise valdkonna eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõiguslike isikute kohustustega ning riiklike, maakondlike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.

Rahvatervise peamised komponendid:

• Füüsiline aktiivsus ja tasakaalustatud toitumine;

• Füüsilise kui vaimse tervise hoidmine ja selleks võimaluste tagamine;

• Sotsiaalse turvalisuse tagamine ning riskikäitumistest hoidumine;

• Tõenduspõhise terviseteabe kättesaadavuse tagamine ja terviseharituse parandamine;

• Vigastuste ennetamine ja vähendamine;

• Uimastite tarvitamise ennetamine ja vähendamine;

• Elanike psühhosotsiaalse keskkonna kujundamine haridusasutustes, töökohal, kodukeskkonnas;

• Turvalise seksuaalkäitumise edendamine;

• Muud tervist edendavad tegevused.

Rahvatervise peamised mõjutusvaldkonnad:

• Partnerluste, võrgustike tagamine ning suutlikkuse arendamine nii maakondlikul kui kohalikul tasandil.

• Kohalikul tasandil tervist, heaolu ning kohalikku (kogukondade) initsiatiivi toetava keskkonna kujundamine.

• Advokeerimine ja seadusandluse mõjustamine valdkondadeüleselt, pidades silmas elanikkonna tervist ja heaolu.

• Terviseinfo kogumine, analüüsimine ja levitamine elanikkonnale.

Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil ning tervisedenduse strateegia 2035+ (2024)

Pärnu maakonna koolisööklate külastus 2023/2024 õppeaastal raport

Pärnu linna koolisööklate külastus 2022/2023 õppeaastal raport

Pärnumaa õpilaste vaimse tervise uuring (2022)

Pärnumaa Tervise- ja heaoluprofiil (2019) 

Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil (20019) on kinnitatud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 6. juuni  otsusega nr 1-4.1/12/2019

Palju huvitavat ja kasulikku infot lehelt: Tervise Arengu Instituut

Külasta ka: terviseinfo.ee toitumine.ee alkoinfo.ee narko.ee

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt on moodustatud Pärnumaa turvalisuse nõukogu, mille üks komisjonidest on rahvatervise komisjon.

Uuringu "Pärnumaa elanike liikumisharjumused ja -hoiakud" analüüs

Uuringu "Pärnumaa asutuste töötajate tervisekäitumise ja töövõimekuse seosed" analüüs

Uuringu "Pärnumaa elanike liikumisharjumused ja -hoiakud" kokkuvõte

Pärnumaa lasteaedade menüüde analüüs 2020 raport