Volikogude otsused

Are vald: 22.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 4.11.16 (vastus Saugale); 14.10.16 (vastus Saugale); 29.06.16 (vastus Sindile); 19.05.16 (vastus Halingale);   11.03.16 (vastus Pärnule)

Audru vald: 15.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine);  10.11.16 ettepanek Halingale (piiride osaliseks muutmiseks);  6.10.16 (vastus Saugale),  10.03.16 (vastus Pärnule)

Halinga vald: 22.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 19.10.16 (vastus Saugale); 15.06.16 (ettepanek Tootsile);   6.04.16 (vastus Pärnule); 6.04.16 (ettepanek Tõstamaa, Varbla, Koonga, Are, Tootsi, Vändra alev, Vändra vald)

Häädemeeste vald: 26.04.17 (vastus valitsusele);  02.01.17 (ühinemislepingu kinnitamine);  12.05.16 (vastus Pärnule); 10.03.16 (vastus Saardele); 10.03.16 (ettepanek Surjule, Tahkurannale); 10.03.16 (volitatud esindajad)

Kihnu vald

Koonga vald: 8.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 8.12.16 (haldusterritoriaalne muutmine);  19.05.16 (maakondlik kuuluvus); 28.04.16 ( Pärnuga läbirääkimistest loobumine); 28.04.16 (vastus Halingale); 28.04.16 (ettepanek Tõstamaale); 28.04.16 (teemarühmade esindajad);  17.03.16 (vastus Pärnule); 19.06.14 (ettepanek Varbla, Hanila, Lihula)

Paikuse vald: 15.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine);  17.10.16 (vastus Saugale);  20.06.16 (vastus Sindile);  21.03.16 (vastus Pärnule); 21.03.16 (volitatud esindajad)

Pärnu linn: 15.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 18.02.16 (ettepanek Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori, Tõstamaa, Sindi)

Saarde vald: 26.04.17 (vastus valitsusele);  02.01.17 (ühinemislepingu kinnitamine, haldust. muutmine);  7.12.16 (läbirääkimiste lõpetamine);  03.02.16 (ettepanek Häädemeeste, Surju, Tahkuranna)

Sauga vald: 22.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 22.12.16 (haldusterritoriaalne muutmine);  20.10.16 (Läbirääkimiste lõpetamine Pärnu piirkonnaga);  22.09.16 (ettepanek Are, Audru, Halinga, Paikuse, Tori, Tõstamaa, Sindi);  16.06.16 (vastus Sindile);  24.03.16 (vastus Pärnule); 24.03.16 (volituste andmine); 17.12.15 (vastus Pärnule); 28.01.16 (volituste andmine)

Sindi linn: 22.12.16 (ühinemiselpingu kinnitamine);  13.10.16 (vastus Saugale);  14.04.16 (ettepanek Paikuse, Tori, Sauga, Are); 25.04.16 (vastus Pärnule)

Surju vald: 26.04.17 (vastus valitsusele); 02.01.17 (halduster. muutmine); 02.01.17 (ühinemislepingu kinnitamine);  29.12.16 (lepingu kinnitamata jätmine, läbirääkimiste jätk.);  23.03.16 (vastus Pärnule); 23.03.16 (vastus Saardele, Häädemeestele)

Tahkuranna vald: 27.04.17 (vastus valitsusele) 02.01.17 (ühinemislepingu kinnitamine);  30.03.16 (vastus Pärnule); 30.03.16 (vastus Saardele, Häädemeestele)

Tootsi vald: 22.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine);  16.06.16 (vastus Halingale);  19.05.16 (vastus Halingale)18.04.16 (vastus Pärnule); 18.04.16 (vastus Järvakandile);  26.03.15 (vastus Vändra vallale)

Tori vald: 22.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 22.12.16 (halduster. muutmine);  17.10.16 (Pärnuga läbirääkimiste lõpetamine);  12.10.16 (vastus Saugale); 15.06.16 (vastus Sindile);  09.03.16 (vastus Pärnule)

Tõstamaa vald: 9.12.16 (läbirääkimiste lõpetamine); 16.11.16 (vastus Saugale);  09.09.16 (ettepanek Audrule ja Varblale);  10.06.16 (vastus Koongale); 10.06.16 (vastus Lihulale);  15.04.16 (vastus Halingale); 15.04.16 (vastus Pärnule);  28.11.14 (vastus Varblale)

Varbla vald: 21.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine);  8.12.16 (vastus Tõstamaale);  17.05.16 (Koonga, Hanila, Lihula);   29.01.16 (vastus Lihulale); 29.08.14 (vastus Koongale)

Vändra alev: 22.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 14.04.16 (vastus Halingale ja Järvakandile);   19.03.15 (vastus Vändra vallale)

Vändra vald: 22.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine);  27.04.16 (vastus Järvakandile); 27.04.16 (vastus Halingale);  17.02.15 (ettepanek Vändra alev, Tootsi); 19.05.15 (ühinemisläbirääkimiste töörühma moodustamine)

Lihula vald: 8.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine); 8.12.16 (haldusterritoriaalne muutmine);    31.03.16 (maakondlik kuuluvus)

Hanila vald: 7.12.16 (ühinemislepingu kinnitamine)

Järvakandi:  29.02.16 (ettepanek Vändra alev, Vändra vald, Tootsi)