Tori vald

Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Tori Valla, Sauga valla, Are valla ja Sindi linna ühinemiste osas toimub 7.-11.detsembril 2016.

Elektrooniline küsitlus Tori vallas, Are vallas ja Sindi linnas algab 7. detsembril kell 00.01 ja lõpeb 8. detsembril kell 20.00. Sauga vallas algab elektrooniline küsitlus 7. detsembril kell 9.00 ja lõpeb 8. detsembril kell 20.00.

Küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS, mis on ligipääsetavad KOV veebilehtedelt Tori vald, Are vald, Sindi linn, Sauga vald.

Sedeliga on võimalik hääletada

Tori vallas

9. detsembril Tori vallamajas kell 11.00-19.00

11. detsembril Tori vallamajas kell 9.00-17.00

Are vallas

9. detsembril Suigu seltsimajas kell 9.00-17.00

11. detsembril Are vallakeskuses kell 9.00-17.00

Sindi linnas

9. detsembril Sindi seltsimajas kell 11.00-19.00

11. detsembril Sindi seltsimajas kell 9.00-17.00

Sauga vallas

9. detsembril Sauga vallamajas ja Tammiste lasteaias kell 11.00-19.00

11. detsembril Sauga vallamajas ja Tammiste lasteaias kell 9.00-17.00

Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust avaldama tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 11. detsembril kella 14.00ks. Kirjalikus taotluses tuleb märkida küsitluslehe kodus täita sooviva isiku nimi, isikukood, elukoha aadress ja kontakttelefon ning põhjus, miks ei ole võimalik küsitluspunkti tulla.

Kontakt

Tori vallas telefon 5884 3905, e-post vallasekretar@torivald.ee

Are vallas telefon 526 9732, e-post sekretar@arevald.ee

Sindi linnas telefon 5309 3060, e-post sindi@sindi.ee

Sauga vallas telefon 523 0501, e-post anne@sauga.ee