Luitenõmme vald

Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Tahkuranna valla, Saarde valla, Surju valla ja Häädemeeste valla ühinemise osas toimub 21.-27. novembril 2016.

Elektrooniline küsitlus algab 21. novembril kell 8.00 ja lõpeb Tahkuranna ja Häädemeeste vallas 23. novembril kell 20.00 ning Saarde ja Surju vallas 24. novembril kell 20.00.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS www.volis.ee või ühinevate valdade veebilehtede kaudu: Surju vald , Saarde vald , Häädemeeste vald , Tahkuranna vald

Elektrooniliselt hääletamiseks on vaja end identifitseerida ID-kaardi või mobiil ID-ga.

Sedeliga on võimalik hääletada

Surju vallas

25. novembril Surju vallamajas kell 9.00-17.00

27. novembril Surju vallamas kell 9.00-17.00

Saarde vallas

25. novembril Tihemetsa spordikompleksis kell 9.00-17.00

26. novembril Tali teeninduspunktis kell 9.00-17.00

27. novembril Saarde vallamajas kell 9.00-17.00

Häädemeeste vallas

25.novembril Häädemeeste vallamajas, Kabli Seltsimajas, Treimani Rahvamajas, Massiaru Raamatukogus kell 9.00-17.00

27. novembril Häädemeeste vallamajas, Kabli Seltsimajas, Treimani Rahvamajas, Massiari Raamatukogus kell 9.00-17.00

Tahkuranna vallas

25. novembril Tahkuranna vallamajas, Külakeskuses Tahku Tare  kell 9.00-17.00

27. novembril Tahkuranna vallamajas, Külakeskuses Tahku Tare kell 9.00-17.00

Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitada hiljemalt 27. novembril kell 14.00. Kirjalikus taotluses tuleb märkida küsitluslehe kodus täita sooviva isiku nimi, isikukood, elukoha aadress ja kontakttelefon ning põhjus, miks ei ole võimalik küsitluspunkti tulla.

Kontakt

Surju vallas telefon 446 0842, e-post sekretar@surju.ee

Saarde vallas telefon 449 0131, e-post info@saarde.ee

Häädemeeste vallas telefon 446 4175, e-post info@haademeeste.ee

Tahkuranna vallas telefon 444 8890, e-post tahkuranna@tahkuranna.ee