Lääneranna vald

Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Koonga valla, Varbla valla, Hanila valla ja Lihula valla ühinemise osas toimub 21.-27. novembril 2016.

Elektrooniliselt saavad hääletada Koonga valla ja Lihula valla elanikud. Elektrooniline küsitlus toimub 21.11.16 kell 10.00 kuni 23.11.16 kell 20.00, veebikeskkonnas VOLIS

Sedeliga saab hääletada

Koonga vallas

25. novembril Oidremaa saunas kell 12.00-20.00

26. novembril Lõpe klubis kell 10.00-18.00

27. novembril Koonga vallamajas kell 10.00-18.00

Varbla vallas

25. novembril Varbla vallamajas kell 12.00-20.00

27. novembril Paadrema külakeskuses kell 10.00-18.00

Hanila vallas

25. novembril Vatla rahvamajas, Kõmsi rahvamjas ja Virtsu seltsimajas kell 12.00-20.00

27. novembril Vatla rahvamajas, Kõmsi rahvamajas ja Virtsu seltsimajas kell 10.00-18.00

Lihula vallas

25. novembril Lihula kultuurimajas kell 12.00-20.00

27. novembril Lihula kultuurimajas kell 10.00-18.00

Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse küsitluskoha komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval.

Kontakt:

Koonga vallas telefon 447 3740, e-post info@koongavald.ee

Varbla vallas telefon 449 6680, e-post vallavalitsus@varbla.ee

Hanila vallas telefon 477 2243, e-post vv@hanila.ee

Lihula vallas telefon 472 4632, e-post vallavalitsus@lihula.ee