Pärnu linn

Rahvaküsitluse tulemused

Rahvaküsitlusel palusime vastata küsimusele: „Kas toetate Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?“ vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.

Hääleõiguslikke ehk vähemalt 16-aastasi elanikke on kõigi ühinejate peale kokku rahvastikuregistri andmetel 43773. Oma arvamust avaldas 1596 elanikku.

Omvalitsuste kaupa olid tulemused järgmised:
Are vallas hääleõiguslikke elanikke 1055, osalejaid 138 (13,08%), neist ühinemise poolt  86  ja vastu 52.
Audru vallas hääleõiguslikke elanikke 4787, oselejaid 476 (9,95%), neist ühinemise poolt 90 ja vastu 386.
Paikuse vallas hääleõiguslikke elanikke 3057, osalejaid 242 (7,94%), neist ühinemise poolt 60 ja vastu 182.
Pärnu linnas hääleõiguslikke elanikke 33733, osalejaid 345 (1,02%), neist ühinemise poolt 161 ja vastu 184.
Tõstamaa vallas hääleõiguslikke elanikke 1144, osalejaid 394 (34,44%), neist ühinemise poolt 35 ja vastu 358.

Täname kõiki kes oma arvamust avaldasid.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ühinevad Are vald, Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ootavad kõiki kodanikke osalema rahvaküsitlusel. Rahvaküsitlusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane teovõimeline ja hääleõiguslik isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 01.10.2016 seisuga Pärnu linnas või vastavas ühinevas vallas.

Rahvaküsitlusel palume vastata küsimusele: „Kas toetate Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?“ vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.

Rahvaküsitlus toimub elektrooniliselt 2.-4.novembril 2016 ja sedeliga hääletused 4. ja 6.novembril 2016. (Mõlemat hääletust kasutades jääb kehtima sedeliga hääletatud variant.)

Elektrooniline küsitlus algab 2. novembril 2016 kell 08.00 ja lõpeb 4. novembril 2016 kell 20.00, küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS, mis on ligipääsetav internetis aadressil www.volis.ee või kõigi ühinevate linna/valdade kodulehekülgedelt. (www.arevald.ee; www.audru.ee; www.paikuse.ee; www.parnu.ee; www.tostamaa.ee )                     

4.novembril on võimalik sedeliga hääletada:
Audru vallas elukohajärgses valimisjaoskonnas:   
Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alev) kell 10-18 
Audru koolimajas (Lihula mnt 10, Audru alev) kell 10-18
Jõõpre rahvamajas (Jõõpre rahvamaja, Jõõpre küla) kell 10-18
Lavassaare külakeskuses (Võidu tn 1, Lavassaare alev) kell 10-18
Lindi lasteaed-algkoolis (Lindi rahmavaja, Lindi küla) kell 10-18
Papsaare lasteaias (Kahva tee 2, Papsaare küla) kell 10-18 

Suigu seltsimaja (Tootsi tee 6, Suigu küla) kell 9-17  
Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alev) kell 10-19  
Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia tn 3, Pärnu) kell 10-19  
Tõstamaa rahvamajas (Varbla mnt 1, Tõstamaa alev) kell 9-17  

6.novembril on võimalik sedeliga hääletada:
Are Huvikeskuses (Pärivere tee 17, Are alev)  kell 9-17  

Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alev) kell  10-18  
Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alev) kell 10-19  
Pärnu Rääma Põhikoolis (Raba tn 3, Pärnu) kell 10-19  
Tõstamaa rahvamajas (Varbla mnt 1, Tõstamaa alev) kell 9-17 

Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei saa küsitluspunkti hääletama tulla, saab esitada taotluse kodus hääletamiseks. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval. Taotluses palume kindlasti märkida küsitluslehte kodus täita sooviva isiku nimi, isikukood, elukoha aadress ja kontakttelefon ning põhjus, miks pole võimalik küsitluspunkti hääletama tulla. 

Hääletuskasti saab tellida koju oma vallast/linnast järgmistel kontaktidel:
Are vallas tel: 526 9732   sekretar@arevald.ee
Audru vallas tel: 447 2784 /  447 2783  info@audru.ee
Paikuse vallas tel: 442 0772 info@paikuse.ee
Pärnu linnas tel: 444 8200 valimine@lv.parnu.ee
Tõstamaa vallas tel: 529 4440 eve@tostamaa.ee

Ootame rohket osavõttu!