Turvalisuse nõukogu

26. veebruar 2018 toimunud üldkogu istungil moodustati Pärnumaa turvalisuse nõukogu. 26.02.18 üldkogu otsus

Turvalisuse nõukogu juurde on moodustatud valdkonnapõhised komisjonid: liikluskomisjon, rahvatervise komisjon ja kogukondliku turvalisuse projektide hindamiskomisjon.

Pärnumaa turvalisuse nõukogu esimees on

Liikmed:

 1. Üllar Kütt, Pärnu Politseijaoskonna juht
 2. Toomas Õmblus, Keskkonnainspektsiooni Pärnu büroo juhataja
 3. Kalev Kaljuste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja
 4. Katrin Tamm, Terviseameti juhtivinspektor
 5. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Valmisoleku büroo juhataja
 6. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 7. Margus Eisenschmidt, Transpordiameti Lääne regiooni strateegilise planeerimise juht
 8. Urmas Sule, SA Pärnu Haigla juhatuse esimees
 9. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 10. Kaisa Üprus-Tali,  Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusosakonna Lääne piirkonna juht
 11. Tõnu Miil, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
 12. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem
 13. Ingvar Saare, Kihnu valla vallavanem
 14. Mait Talvoja, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 15. Karmo Näkk, Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 16. Priit Ruut, Tori valla abivallavanem
 17. Karel Tölp, Häädemeeste valla vallavanem
 18. Kristine Tamm, Lääne Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 19. Taavi Tamberg, EEKB Koguduste Liidu Pärnu Sool ja Valgus Koguduse juhatuse esimees
Turvalisuse nõukogu liikluskomisjoni esimees on Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem

Liikmed:

 1. Gerli Grünberg
 2. Jaak Saard, Transpordiameti piirkondlik liikluskorraldaja
 3. Margus Eisenshmidt, Transpordiameti Lääne piirkonna strateegilise planeerimise juht
 4. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskus
 5. Tõnu Kivis, PPA Lääne Prefektuuri Pärnu Politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem
 6. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 7. Toomas Tammela, Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist
 8.  Ingvar Saare, Kihnu vallavanem
 9. Martti Rooden, Saarde vallavalitsuse haldusnõunik
 10. Toomas Parm, Tori Vallavalitsuse taristunõunik
 11. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavenm
 12. Mait Talvoja, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja
Turvalisuse nõukogu rahvatervisekomisjoni esimees on Priit Ruut, Tori abivallavanem
Liikmed:
 1. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 2. Sirje Mölder, Pärnu maakonna TEL võrgustiku koordinaator
 3. Ave Vainu, Pärnu linna ja maakonna TEK koordinaator
 4. Kaisa Kirikal, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 5. Gerli Grünberg
 6. Karin Uibo, PPA Lääne Prefektuur Pärnu Politsejaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem
 7. Kärolin Nirk, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 8. Tarvi Tasane, Põhja- Pärnumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 9. Helve Reisenbuk, Häädemeeste valla abivallavanem
 10. Anna Maria Lember, Kihnu vallavalitsuse noorsootöötaja
 11. Ene Täht, Lääneranna valla abivallavanem
 12. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 13. Hiie Lainela, Pärnumaa Punane Rist, Pärnumaa Kodukant
 14. Merilin Aaslaid, Päästeameti Lääne Päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist 
 15. Krista Habakukk, Kodukant juhatuse liige
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Marika Valter, ANK, Noorte Tugila
 18. Lea Mardik, Pärnumaa Rajaleidja keskus, juht
 19. Merle Einola, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, SA Pärnumaa Arenduskeskus  
 20. Margit Seppik, Pärnu Haigla õendusjuht
 21. Anna-Liisa Delgado, Pärnu haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja.

Kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjon

 1. Marika Luik, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert
 2. Üllar Kütt, PPA Lääne Prefektuur Pärnu Politseijaoskonna juht
 3. Renee Tammet, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 4. Tõnu Miil, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
Kontakt Pärnumaa Omavalitsuste Liidus
Kristel Ernits
kristel(ät)pol.parnumaa.ee , telefon 5566 9353

 

Maakondliku rahvatervise ja siseturvalisusega seotud tegevused  on osaliselt delegeeritud täitmiseks SA Pärnumaa Arenduskeskusele.

Kontakt:
Karmen Vesselov, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
karmen(ät)parnumaa.ee, telefon 527 4097