Turvalisuse nõukogu

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 26. veebruar 2018 toimunud üldkogu istungil moodustati Pärnumaa turvalisuse nõukogu. 26.02.18 üldkogu otsus

Turvalisuse nõukogu juurde on moodustatud valdkonnapõhised komisjonid: liikluskomisjon, rahvatervise komisjon ja kogukondliku turvalisuse projektide hindamiskomisjon.

PÄRNUMAA TURVALISUSE NÕUKOGU  esimees on Eiko Tammist, Saarde vallavolikogu esimees

Liikmed:

 • Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 • Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 • Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 • Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 • Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 • Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 • Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 • Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 • Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 • Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 • Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 • Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 • Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 • Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 • Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 • Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 • Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 • Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 • Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Turvalisuse nõukogu LIIKLUSKOMISJONi esimees on Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem

Liikmed:

 • Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem
 • Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem
 • Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik
 • Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 • Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 • Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist
 • Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik
 • Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem
 • Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 • Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja
 • Sirli Tallo, Transpordiameti ohutus- ja ennetustöö osakonna ekspert
 • Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja
Turvalisuse nõukogu RAHVATERVISE KOMISJONi esimees on Priit Ruut, Tori valla  abivallavanem

Liikmed:
 • Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 • Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitsespetsialist
 • Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 • Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 • Marija Andrekson,  Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 • Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 • Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 • Ly Akenbärg, eelkooliealiste haridusasutuste liikumisõpetuse eestvedaja
 • Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator
 • Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 • Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 • Sirli Tallo, Transpordiameti ohutus- ja ennetustöö osakonna ekspert
 • Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 • Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 • Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 • Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistus (Vaimse Tervise Keskus)
 • Margit Seppik, Pärnu Haigla õendusabi juht
 • Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

 

Kontakt Pärnumaa Omavalitsuste Liidus
Kristel Ernits
kristel(ät)pol.parnumaa.ee , telefon 5566 9353

 

Maakondliku rahvatervise ja siseturvalisusega seotud tegevused  on osaliselt delegeeritud täitmiseks SA Pärnumaa Arenduskeskusele.

Kontakt:
Saale Kivikangur, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
saale(ät)parnumaa.ee, telefon 505 9797