Seminaride ettekanded

22.04.2022 Raplamaa ja Pärnumaa ühisfoorum "Tuleviku Via Baltica - kas särav vaateaken või ... Kiire vaade kiirele teele"

Päevakava

Tiiu Pärn ja Tavo Kikas. Planeerija vaade ehk tagasivaade Via Baltica maakonnaplaneeringutele

Martin Lengi. Elluviija vaade ehk ülevaade tehtust ja kavandatavatest tegevustest Via Baltical.

Mart Michelis. Konkreetsetest tegevustest ehk ülevaade projektidest lõikude kaupa Kernust Häädemeesteni.

Andres Sooniste. Via Baltica ja ettevõtjate ootused, Pärnumaa taristu suurprojektide koordinatsioonikogust.

Janek Kadarik. Kuidas mõjutab Via Baltica Raplamaa ettevõtlust?

Jüri Mõis. Arendaja plaanid ja ootused

Villu Karu. Märjamaa valla vaade.

Enn Raadik. Via Baltica Libatse - Halinga piirkonnas.

Lauri Luur. Via Baltica Tori vallas, Tammiste sild üle Pärnu jõe.

Kaido Koppel. Via Baltica ja Pärnu linna üldplaneering.


Augustiseminar 27.-28.08.20

Aino Viinapuu, Leader tulevik ja Pärnumaa maitsed

Anneli Lepp, Maakonna kui turismisihtkoha juhtimine tulevikus

Liina Maria Lepik, DMOde rahastusmudel 2021+

Kaur Laansalu, RB projekt Pärnumaal

Raido Kivikangur, RB projekt Eestis

Olivia Taluste, Kavandatud KOKS muudatustest

Silvi Ojamuru, Rapla maakonna omavalitsuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine

Urmas Kase, Maakondade arengustrateegiate uuendamine

Mihkel Laan, Koolivõrgu uuringutest Pärnu maakonnas


Pärnumaa arengukonverents 29.11.19 "Kas raudtee all või peal - Rail Baltic ja Pärnumaa tulevik"

Päevakava

RB Pärnu terminal

Timo Riihimäki

Aivar Jaeski

Raido Kivikangur ja Kaur Laansalu

Kaido Koppel

Ivan Gavrilov

Tiiu Pärn

Harju-, Pärnu- ja Raplamaa ühisavaldus

Ossi Savolainen

Kristjan Kaunissaare

Joel Jesse

Tavo Kikas

Rainer Aavik

Garri Raagmaa


Augustiseminar 29.-30.08. 2019

Margus Eisenschmidt, Via Baltica

Aivar Jaeski, Rail Baltic

Kristjan Kullerkan, Pärnu Lennujaam

Urmas Sule, Pärnu haigla

Olga Isand, Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Merli Sild, SA Eesti Maaelumuuseumid

Enn Tasalain, SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Eiko Tammist, Tihemetsa kerksuskeskus

Kersti Maurer, Kriisijuhtimine Eestis

Jaanis Otsla, Kriisideks valmistumine Eestis ja Pärnumaal

Urmas Kase, Maakondade arengustrateegiate analüüsist

Keit Kasemets, EL uue perioodi võimalused ja väljakutsed

Jaak Aab, KOKS ajakohastamine ja riigireformi edasised etapid


Augustiseminar 29.-30.08.2018

Urmas Kase, arengustrateegia seire

Heiki Mägi, arengustrateegia koostamise protsess

Heiki Mägi, tehniline taristu

Svea Uusen, ettevõtlus

Hando Murumägi, turism

Eeri Tammik, inimkapital- sidus maakond

Rait Kuuse, sotsiaalministeerium

Keit Nestor, Paikre

Taavo Randna, Elektrilevi

Liia Koemets, Maksu- ja Tolliamet

Indrek Klaassen, Pärnu lennujaam

Anneli Turkin ja Einari Bambus, Tallinna Lennujaam

Kevadseminar Koplimadise 2018

Andrus Jõgi

Eimar Veldre

Harjumaa OVL

HOL projektid 1

HOL projektid 2

HOL projektid 3

Priidu Ristkok

Raul Rebane

AS Telia

Lepanina 2016

Marko Gorban "Haldusreformi võimalik mõju maaelu arengu toetustele"

Aavo Kärmas "Omniva uues omavalitsuses"

Lauri Luur "Maakonna ühised eesmärgid, liitumisjärgne POL juhtimine ja rahastus"

Andres Laanemets, Heli Müristaja "Erakoolid Pärnumaal"

Lea Mardik, Margus Tõnissaar "Rajaleidja tegevusest ja tuguteenuste osutamisest"

Toomas Kask "Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskusest"

Robert Kitt "Mõtleme realistlikult..."

Priit Sauk, maanteeamet

Urmas Kase " PKT programmi hetkeseis Pärnumaal"

Henri Pook "E-teenuste laialdane kasutamine KOVis"

Olav Harjo "Kiire internetiühenduse viimine lõpptarbijani Pärnumaal"