Maakogu

Maakogu on Pärnumaa rahvaesindajate esinduskogu, mis koosneb Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmete volikogude esindajatest ja valitsusjuhtidest ning on loodud maakondliku koostöö edendamiseks ja kajastamiseks. Maakogu ülesandeks on seisukohtade kujundamine maakonna tulevikustrateegia kohta. Maakogule kaasame ka liitu mittekuuluvate omavalitsuste volikogude liikmed ja valitsusjuhid.

Maakogu on toimunud kuuel korral: 2016,  2014, 2012, 2010, 2009 ja 2008.

Maakogu päevakavadega saad tutvuda:

2016

2014

2012

2010

2009

2008