Komisjonid

 

HARIDUSKOMISJON

Komisjoni esimees: Jana Malõh, Tori vallavolikogu esimees

Liikmed:

 • Helve Reisenbuk, Häädemeeste valla abivallavanem
 • Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor
 • Tarvi Tasane, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 • Jane Mets, Lääneranna valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
 • Peep Eenraid, Audru Kooli direktor, Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse esimees
 • Herve Merivald, Tori valla haridusjuht
 • Merike Angerjärv, Uulu lasteaia õppealajuhataja, Pärnumaa alushariduse juhtide ühenduse esimees
 • Õie Merimaa, Kihnu kooli direktor
 • Jana Ruubel, Pärnu linna haridusosakonna juhataja

SOTSIAALKOMISJON

Komisjoni esimees: Riido Villup, Pärnu abilinnapea

Liikmed: 

 • Kaja Rebane, Tori valla sotsiaalnõunik
 • Tõnu Poopuu, Pärnu linna sotsiaalosakonna juhataja
 • Eha Säde, Häädemeeste valla sotsiaalnõunik
 • Anneli Kaljur, Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalosakonna juhataja
 • Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 • Jane Mets, Lääneranna valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
 • Silver Pulk, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja esindaja
 • Aive Sepp, Kihnu valla sotsiaalnõunik
 • Priit Ruut, Tori valla abivallavanem

KULTUURIKOMISJON

Komisjoni esimees: Ülle Vapper, Põhja-Pärnumaa vallavolikogu esimees

Liikmed:

 • Helve Reisenbuk, Häädemeeste valla abivallavanem
 • Ants Välimäe, Tori Valla Kultuurikeskuse direktor
 • Kristel Ernits, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu sekretär
 • Martin Sempelson, Vändra Kultuurimaja juhataja
 • Tiina Lobja, Lihula Kultuurimaja juhataja
 • Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 • Jekaterina Eensalu, Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse direktor
 • Andy Tilk, Saarde valla humanitaarnõunik
 • Gertrud Preis, Pärnu linna kultuuri- ja sporditeenistuse kultuurinõunik

REVISJONIKOMISJON

Komisjoni esimees: Marika Valter, Pärnu linna Paikuse osavallakeskuse juht

Liikmed:

 • Armand Reinmaa, Lääneranna vallavolikogu esimees
 • Egon Vohu, Kihnu vallavanem

STRATEEGILISE JA RUUMILISE PLANEERIMISE KOMISJON

Komisjoni esimees: Siim Suursild, Häädemeeste abivallavanem

Liikmed:

 • Heiki Mägi, SA Pärnumaa Arenduskeskuse maakonna arendusjuht
 • Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 • Mait Talvoja, Saarde valla abivallavanem
 • Erik Reinhold, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige
 • Garri Raagmaa, TÜ Pärnu Kolledži direktor
 • Kalev Kaljuste, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 • Silver Smeljanski, Pärnu linna abilinnapea
 • Signe Rõngas, Tori valla abivallavanem
 • Margus Källe, Lääneranna valla arendusjuht
 • Andres Sooniste, Pärnu Ettevõtete Koja juhatuse liige
 • Eveli Uisk, Pärnu linna arenguteenistuse juhataja,
 • Reet Olev, Põhja-Pärnumaa valla arengu- ja planeeringute spetsialist

KÕRGHARIDUSE- JA TEADUSKOOSTÖÖ KOMISJON

Komisjoni esimees: Ene Täht, Pärnu abilinnapea

Liikmed:

 • Priit Enok, Põhja-Pärnumaa vallavolikogu liige
 • Jana Malõh, Tori vallavolikogu esimees
 • Helve Reisenbuk, Häädemeeste valla abivallavanem
 • Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor
 • Toomas Pajula, Kihnu valla esindaja
 • Jane Mets, Lääneranna valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
 • Egon Elstein, Pärnu Ettevõtjate Koja liige