Tähtsad telefoninumbrid Pärnumaa omavalitsustes

Hea pärnumaalane,

Käesoleva infolehe koostas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse nõukogu. Iga Pärnumaa omavalitsuste kohta on koostatud tähtsate telefoninumbrite leht ja seda nii eesti kui ka vene keeles.

Igaüks teab, et õnnetus ei hüüa tulles. Siiski saab paljusid õnnetusi ära hoida või nende mõju vähendada. Hoidke infolehte ja omavalitsuse telefoninumbreid kättesaadavas kohas, et saaksite vajadusel kiiresti abi leida.

Üldinfo (EST) Üldinfo (RU)

Häädemeeste vald (EST) , Häädemeeste vald (RU)

Kihnu vald (EST) , Kihnu vald (RU)

Lääneranna vald (EST)Lääneranna vald (RU)

Põhja-Pärnumaa vald (EST) , Põhja-Pärnumaa vald (RU),

Pärnu linn (EST), Pärnu linn (RU)

Saarde vald (EST),  Saarde vald (RU)

Tori vald (EST),  Tori vald (RU)

Lisaks oleme välja toonud kaks kriiside ja hädaolukordadega toimetulekuks vajalikku infokanalit enda igapäevaelu ohutumaks muutmiseks ning lihtsamateks ja ka keerulisemateks oludeks.

Siseministeeriumi ja Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma koostatud kriisiolukordadega toimetuleku juhised ja samasisuline käsiraamat on veebilehel www.kriis.ee

Lehelt saab infot kriisiolukordadeks valmistumise kohta pereringis ja kogukonnas. Juhised selgitavad, kuidas planeerida koduseid varusid ja abivahendeid ning kuidas iseseisvalt hakkama saada elutähtsate teenuste katkemisel. Lisaks antakse ülevaade käitumisjuhistest eri liiki kriiside korral, olgu selleks erakordsed ilmastikuolud, õnnetus või rünnak. Eraldi alajaotus käsitleb kübermaailma ja infoühiskonna ohtusid.

Kriisiolukordadeks ja muudeks keerulisteks juhtumiteks aitab valmistuda Naiskodukaitse mobiilirakendus “Ole valmis!”

Mobiilirakendusest „Ole valmis!“ leiab juhiseid erinevates olukordades käitumiseks. Näiteks mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste, küberturvalisuse ja erinevate julgeolekuohtude kohta. Arvestades info hulka, on kasutajale abiks nii teemade kategoriseerimine kui ka otsingumootor, mis aitab kiirelt leida vajamineva.  Rakenduse kõige interaktiivsem on koduste varude testimise osa, kuhu saab üles märkida enda olemasolevad varud, millega nädal kriisiolukorras oma perega üle elada. Seejärel saab oma varude nimekirjale tagasisidet ning vajadusel kutsutakse kasutajat üles neid täiendama, et võimalikuks kriisiolukorraks valmis olla.

Kiirelt leiab rakendusest erinevad kasulikud telefoninumbrid, alates hädaabinumbrist kuni mürgistusinfoni, millele saab keskkonnast otse helistada.

Rakendus on kasutatav ilma netiühenduseta ning sisuga saab tutvuda lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keeles. Rakenduse saab alla laadida Google Play ja App Store poodidest.