Kogukondliku turvalisuse projektid (TUR)

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL).


Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kontakt: Menetleja Kristel Ernits, kristel(ät)pol.parnumaa.ee, 5566 9353

2019. aasta rahastatud projektid

2018. aasta rahastatud projektid

Toetatakse taotlusi, mis:                   

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejateks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • vabatahtlikku päästekomandot pidava kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot

Pärnumaa projektide hindamiskomisjon (2020. aastal)

 1. Eiko Tammist, Saarde vallavanem
 2. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 3. Üllar Kütt, Pärnu Politseijaoskonna juht
 4. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa Päästepiirkonna juht
 5. Rasmus Lippur, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik

Pärnumaa projektide hindamiskomisjon (2019. aastal)

 1. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 2. Üllar Kütt, Pärnu Politseijaoskonna juht
 3. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa Päästepiirkonna juht
 4. Rasmus Lippur, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
 5. Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem
Pärnumaa projektide hindamiskomisjon (2018 aastal):
 1. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 2. Andres Sinimeri, PPA Lääne Prefektuur Pärnu Politseijaoskonna juht
 3. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 4. Kristian Kivimäe, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
 5. Eeri Tammik, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige 
Siseturvalisuse arengukava 2015-2020