Põhikiri

Hetkel kehtiva põhikirja leiad siit:

Põhikiri

Eelarve aluste ja menetlemise kord

Pärnumaa Omavalitsuste Liit asutati 22.jaanuaril 1992 aastal. Asutamiskoosolekul kinnitati ka liidu esimene põhikiri.

Põhikirja on seisuga 01.02.2015 muudetud üheksal korral: 07.01.1994; 01.12.1994; 10.10.1996; 10.06.1997; 18.06.2003; 28.04.2004; 22.04.2008, 27.01.2010 ja 28.01.2015.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu asutamiskoosoleku protokoll

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esimene põhikiri

Lühikokkuvõte liidu ajaloost, juhtimissüsteemist ja tegevustest (artikkel on avaldatud raamatus " Eesti kohalik omavalitsus ja liidud-taastamine ning areng 1989-2017"