C. R. Jakobsoni preemiad

Carl Robert Jakobsoni - Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab Pärnumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi POL) igal aastal välja C. R. Jakobsoni nimelised autasud maakonna  tunnustatumale põllumehele ning haridus- ja kultuuritegelasele.

Autasusid antakse välja aastast 1989 (kuni aastani 2020 anti autasusid välja  C. R. Jakobsoni Sihtasutuse kaudu).

Konkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.

Konkursi statuut

Laureaadid (1989-2023)