Uudised

Tervisedenduslik projektivoor "Muna õpetab kana"

24. oktober 2022

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused (koolid, lasteaiad, rahvamajad, noortekeskused, hoolekandeasutused, jne), sihtasutused ja maakonnas tegutsevad mittetulundusühingud.


Projekti raames õpetatakse lastele tervisekäitumist (nt vaimse tervise parandamist, liikumisharrastusi, tervislikku toitumist, nutiseadmete tervislikku kasutust jne), mille nad saavad oma peredesse kaasa viia ja seeläbi teisi sihtgruppe mõjutada.

 

Taotlus tuleb esitada  rahvatervise ja turvalisuse spetsialistile hiljemalt 30.11.2022 e-posti aadressil saale@parnumaa.ee

Projektitegevused tuleb ellu viia ajavahemikus 09.12.2022 - 31.03.2023.

 

Projektivooru tingimused

Taotlusvorm

Põhimõtted tegevuste planeerimisel ja kontrollküsimustik

Aruandevorm

 

Täiendav info:

Saale Kivikangur

saale@parnumaa.ee

505 9797