Uudised

Taas on aeg esitada ettepanekuid C.R.Jakobsoni konkursile

06. juuni 2023

,

Carl Robert Jakobsoni, Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab Pärnumaa Omavalitsuste Liit igal aastal välja autasud maakonna tunnustatumale põllumehele ning haridus- ja kultuuritegelasele.

Juba aastast 1989 toimuv C. R. Jakobsoni  konkursi eesmärgiks on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.

Tunnustamine toimub kahes kategoorias:

  • aasta põllumees
  • aasta haridus- ja kultuuritegelane

Vabas vormis kirjalik taotlus peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, isikukoodi, teene kirjeldust põhjendusega, miks ta on väärt konkursil osalema ja kontaktandmeid (telefon ja e-posti aadress). Taotlusele tuleb lisada ka esitaja(te) telefon ja e-posti aadress. Taotlused tuleb saata 30. juunil e-posti aadressil monika@pol.parnumaa.ee.

Konkurssi korraldab  Pärnumaa Omavalitsuste Liit. Konkursi viib läbi konkursi žürii, mille koosseisu kinnitab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatus.

Autasud antakse laureaatidele üle Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis 4. augustil toimuval tunnustamise- ja tänuvastuvõtul, mis toimub koos Pärnumaa kaunite kodude tunnustamisega.

Konkursi statuut