Uudised

Taas on aeg esitada ettepanekuid C.R.Jakobsoni konkursile

06. juuni 2022

,

Carl Robert Jakobsoni, Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab Pärnumaa Omavalitsuste Liit igal aastal välja autasud maakonna tunnustatumale põllumehele ning haridus- ja kultuuritegelasele.

Juba aastast 1989 toimuv C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursi eesmärgiks on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.

Tunnustamine toimub kahes kategoorias:

  • aasta põllumees
  • aasta haridus- ja kultuuritegelane

Vabas vormis kirjalik taotlus peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, isikukoodi, teene kirjeldust põhjendusega, miks ta on väärt konkursil osalema ja kontaktandmeid (telefon ja e-posti aadress). Taotlusele tuleb lisada ka esitaja(te) telefon ja e-posti aadress. Taotlused tuleb saata 30. juuniks e-posti aadressil monika@pol.parnumaa.ee.

Aasta tunnustatum põllumees ning aasta haridus- või kultuuritegelane saavad C. R. Jakobsoni mälestusmedali, POL-i tänukirja ning rahalise autasu vastavalt autasufondi suurusele.

Konkurssi korraldab  Pärnumaa Omavalitsuste Liit. Konkursi viib läbi konkursi žürii, mille koosseisu kinnitab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatus.

Autasud antakse laureaatidele üle Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis 28. juulil  toimuval tunnustamise- ja tänuvastuvõtul, mis toimub koos Pärnumaa kaunite kodude tunnustamisega.

Konkursi statuut