Uudised

Projektikonkurss "Sisemine tasakaal 3"

08. detsember 2020

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise komisjon kuulutab välja projektikonkursi "Sisemine tasakaal 3", mille eesmärk on vaimse tervise väärtustamine.

 

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused (koolid, lasteaiad, hoolekandeasutused jne), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 1000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

 

Projektitaotlus tuleb saata hiljemalt 21. detsembriks digitaalselt allkirjastatuna aadressile karmen@parnumaa.ee.


Taotluse kohalejõudmist saab kontrollida siin: [https://outlook-1.cdn.office.net/assets/mail/file-icon/png/xlsx_16x16.png] 20201130_Sisemine_tasakaal3_laekunud-taotlused.xlsx<https://pmak-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/karmen_parnumaa_ee/EZrWg6tGFk5Otgd2vuqc4ZkBAJFFQHadQO33mZO6qhe7ag?e=dH12Mg> Saabunud taotlused jõuavad tabelisse hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.

Projekti tegevused tuleb ellu viia 2021. aasta alguses. Täpsem info tingimuste kohta on lisatud failis.

Tingimused

Põhimõtted

Taotlusvorm

Aruandevorm

 

Täiendav info:

 

Karmen Vesselov

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

karmen@parnumaa.ee

527 4097