Uudised

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud

18. veebruar 2015

20. veebruaril 2015 jõustub määrus "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord",

mis on kehtestatud "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine tegevuste "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)" ja "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)" eesmärkide elluviimiseks.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit koondab maakondlikud projektitaotlused, et koostada konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava, mille eelnõu peab olema esitatud siseministrile hiljemalt 6. märtsil 2015.

Täpsem info projektitaotluste esitamise ja tingimuste kohta : Taimo Tammeleht, e-post taimo@pol.parnumaa.ee, telefon 54004307

Määrus ja seletuskiri asuvad:

Siseministri 13.02.2015 määrus nr 4

Lisamaterjalid