Uudised

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ootab oma meeskonda HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ KOORDINAATORit

03. mai 2023

Täpsemalt loe SIIT


Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) on 1992. aastal asutatud Pärnumaa kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühendus. Liidu tegevuse eesmärgiks on ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ootab oma meeskonda  HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ KOORDINAATORit

Loodava haridus- ja noorsootöö koordinaatori peamisteks ülesanneteks on:

 • haridus- ja noorsootöö alaste riiklike ja omavalitsusüleste tegevuste maakondlik koordineerimine ja arendamine;

 • erinevate haridus- ja noorsootöö võrgustike tegevusele kaasaaitamine;

 • valdkonnaüleste sündmuste korraldamine;

 • arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ tegevuskavas haridusvaldkonda puudutavate tegevuste elluviimine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sa:

 • Oskad näha ja luua Pärnumaa hariduse ja noorsootöö arengu suurt pilti;

 • oled valmis tegutsema arendustöö kõigis etappides, visioonist praktilise teostuseni;

 • omad varasemat kogemust kohalikus omavalitsuses (sh hallatavates asutustes) haridusvaldkonnas;

 • oled valmis tihedaks koostööks väga tarkade, nõudlike ja sõnakate partneritega;

 • Sul on isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekülgset tööd

 • võimalust oma töö sisu ja korraldust paljus ise luua

 • puhkust 35 kalendripäeva, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist, tervisetoetust;

 • toetavat meeskonda.

Oma CV ja motivatsioonikiri saada 19. maiks aadressile pol@pol.parnumaa.ee

Täiendav info telefonil 5553 7329 Erik Reinhold, juhatuse liige

 KUULUTUS