Uudised

Pärnumaa Omavalitsuste Liit hakkab koostama kliima- ja energiakava

22. september 2021

,

Pärnumaa Omavalitsuste Liit asub koostama ühist kliima- ja energiakava Pärnumaa kuuele omavalitsusele (Häädemeeste vald, Kihnu vald, Lääneranna vald, Põhja-Pärnumaa vald, Saarde vald ja Tori vald).

Maakondlik energia- ja kliimakava peaks andma Pärnumaalt ülevaate, mis mahus ja kelle poolt enim ebamõistlikult energiat tarbitakse ning emissioone õhku paisatakse.

Lisaks pakkuma välja meetmed ja tegevused, mille abil suurendada säästva energia tarbimist ja vähendada kasvuhoonegaaside tekkimist maakonnas.

Projekt on jagatud üldjoontes järgnevatesse etappidesse:

  1. Olemasoleva olukorra kaardistamine

  2. Pärnumaa KOV-ide poolt siiani ellu viidud ja planeeritavate asjakohaste tegevuste kaardistamine energia- ja kliimavaldkonnas

  3. Tegevuskava koostamine

  4. Seireraamistiku seadmine

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu välispartneriks kliima- ja energiakava koostamisel on Norra Vikeni Maavolikogu.

Koostatav kliima- ja energiakava on esimene omataoline Pärnu maakonnas.
Kliima- ja energiakava koostamiseks kuulutatakse lähiajal välja riigihanke. Projekti kogumaksumus on 49 550 eurot, millest 44 595 eurot on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendatav Euroopa Majanduspiirkonna toetus ning 4955 eurot kuue omavalitsuse omapanus.
Kliima- ja energiakava valmimistähtaeg on 2022. aasta mai.