Uudised

Pärnumaa kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakava koostamine

10. november 2021

Pärnumaa Omavalituste  Liit kuulutab välja hanke  eksperdi teenuse ostmiseks projekti "Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 2014-2021 Keskkonnaministeeriumi programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“.

Hanke eesmärk on:

Leida eksperditeenuse pakkuja Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava (Pärnumaa KEKK)  koostmiseks neljas valdkonnas:

  • majandus;
  • biomajandus;
  •  taristu ja ehitised;
  • energeetika ja varustuskindlus.

Leida eksperditeenuse pakkuja Pärnumaa kohalike omavalitsuste  nõustamiseks Pärnumaa KEKK koostmisel neljas valdkonnas:

  • tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus;
  • maakasutus ja planeerimine;
  • looduskeskkond;
  • kogukond, teadlikkus ja koostöö.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu välispartneriks kliima- ja energiakava koostamisel on Norra Vikeni Maavolikogu.

Täpsem info pakkumuse esitamiseks on kirja lisas:

Pakkumuse kutse ja pakkumuse kutseks olevad lisad:

Lisa 1 - Mõõdikute aruandluse tabel vastavalt juhistele

Lisa 2 – Lõpparuandluse tabel näitajate soovitustega


Täiendatud 18.11.2021 „Nõuded hinnapakkumusele“ p.3.

Hinnapakkumine peab sisaldama: 3. Pakkuja poolt koostatud seniste tööde loetelu energia- ja kliimakavade koostamisel. Referentsidena on lubatud näidata samalaadseid töid, mille hulka kuuluvad ka nt ÜVK arendamise kavad, sademevee arengukavad jmt, samuti teiste valdkondade arengukavade koostamine.

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda projektijuhi Merle Einola poole, e-posti aadressil merle@parnumaa.ee või mobiiltelefoni numbril +372 5566 7906.

Hinnapakkumuste esitamise tähtpäev on 22.11.2021 kell 11.00 e-posti aadressil merle@parnumaa.ee

Pakkumuskutse

Lisa 1

Lisa 2