Uudised

Pärnumaa Arenduskeskus alustab vaimse tervise kampaaniat

09. aprill 2021

,

Neljapäeval, 08.aprillil alustab Pärnumaa Arenduskeskus koostöös Tallinna Tehnikaülikooli tudengi Kätlin Karulaga vaimse tervise kampaaniat, mille keskmes on õnnelik töötaja.

Kampaania kutsub tööandjaid mõtlema tööõnnest ja selle olulisusest. Hea tervisega ning motiveeritud töötajate tööviljakus on kõrgem. Lisaks mõjutavad õnnelikud töötajad positiivselt ka ettevõte käivet ning mainet tööturul. Kampaanias toome välja 4 tegevust, millele tööandja võiks mõelda. Loe lähemalt SIIT.

Kampaania on seotud Kätlini Karula diplomitööga „Turundusstrateegia mõju töökollektiivide teadlikkuse kasvule tööelu kvaliteedist Pärnumaa Arenduskeskuse vaimse tervise kampaania näitel“. Eesmärk on tõsta töökollektiivide teadlikkust vaimse tervise olulisusest, et muutuks väärtushinnangud ja käitumisharjumused nii töö kui kodus. Uurimistöö analüüsib sihtrühmale suunatud sotsiaalsete turundusmeetmete mõju vaimse tervise väärtustamiseks.

Probleemiks on  tööandjate,  personalispetsialistide ja töötajate madal teadlikkus vaimse tervise olulisusest tööelu kvaliteedi ning elukvaliteedi mõjutajana. Vaimne tervis ei ole seni olnud Pärnumaal paikkonna tervisedenduses prioriteet. Töökollektiividele suunatud teavitus psühhosotsiaalsetest ohuteguritest töökohal on olnud vähene ka riiklikul tasandil.

Diplomandi uurimustöö teema haakub maakondliku tervisesuundumusega, kuna Pärnumaa tervisedendusliku tegevuskava raames on 2021 aastal põhiprioriteedid:

  • vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö;
  • tervisedendus ettevõtetes – Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku laiendamine.

Kampaania sõnumi edastamine toimub sotsiaalmeediakanalis Facebook ja Pärnumaa Arenduskeskuse veebilehel. Kavas on kaasata kohalik meedia.

Kokkuvõte läbiviidud uuringu tulemustest valmib suve alguseks.

Kampaania läbiviimist rahastatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt Tervise Arengu Instituudi (TAI) tegevuskava raames.