Uudised

Pärnumaa 2023. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustused

05. märts 2024

Pärnumaa Omavalitsuste Liit valis eelmisel nädalal välja 2023. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustuste saajad. Nimetatud valdkonnas on kategooriaid kolm ning valiku tegemine ei olnud lihtne.

Sotsiaalvaldkonna töötaja RIINA RULLINGO

Riina alustas tööd Vihtra Päevakeskuses 2003. aastal ning on aastatega andnud väga suure panuse Põhja-Pärnumaa valla erivajadustega inimeste- ja eakate hoolekande arengusse. On loodud supertingimused valla sotsiaalmajutuses elavatele inimestele ning tema eestvedamisel on aastatega loodud ja disainitud teenused, mis aitavad inimestel toime tulla, et lükata edasi ööpäevasele hooldusele minemist. Tema eestvedamisel asutati 2002. aastal MTÜ Vändra Piirkonna Erivajadustega Inimeste Selts ning ta on selle aktiivne eestvedaja tänaseni. Selts oli esimene organisatsioon vallas, kes hakkas aktiivselt vedama puudega laste perede ja puudega inimeste üritusi, infopäevi, seminare, laagreid ja väljasõite. Inimesed toodi kodusseinte vahelt välja. Riina on olnud aktiivne projektide kirjutaja ja nende elluviija.

Sotsiaalvaldkonna töötaja LIINA LELOV-AASMAA

Liina  on tegutsenud lastekaitsetöötajana alates 2013. aastast. Alguses lastekaitsespetsialistina ning seejärel lastekaitsenõunikuna Tori vallas. Oma tööd teeb Liina täie pühendumusega vaatamata seejuures kella või nädalapäeva ega ka mitte seda, kas on puhkuse või tööperiood. Kui on vaja, siis lastekaitse reageerib. Õnneks siiski suudab Liina hoida tasakaalu ka töö- ning eraelu vahel lubades endale aeg – ajalt ka kosutavat puhkust, mis pingelistest tööolukordadest taastuda laseb. Oma ärksa meele ja pidevalt positiivse ning päiksena särava naerusuise suhtumise ning eeskujuga on Liina nakatanud ka oma tublit lastekaitsespetsialistide meeskonda, kes on sama innukalt oma tööülesandeid täitmas.

Aasta sotsiaalvaldkonna teo (tegu) tiitli saaja on KATRIN TSUIMAN  ESTA Lääne piirkonna arendamise eest

Sotsiaaltöötajaid koondava organisatsiooni ESTA (Eesti sotsiaaltöö assotsiatsioon) Lääne piirkonna rakuke, mis koondab lisaks Pärnumaa sotsiaaltöötajatele ja sotsiaalvaldkonda panustajatele veel ka Läänemaa ja Hiiumaa töötajaid, oli väga pikka aega oma tegudes organisatsioon, kuhu kuulumisel eriti mõtet ei nähtud. Paar aastat tagasi valiti aga piirkonnale uus juhatus, sh Katrin Tsuiman ning tema eestvedamisel on toimunud tõeline ime - ärkamine pikast unest! Organisatsiooni on lisandunud rohkelt uusi liikmeid, tegusaid noori ja veidi vanemaid sotsiaaltöötajaid kogu Pärnumaalt ja naabrusest. Piirkondliku rakukese esindajad kohtuvad regulaarselt omavahel ning lisaks ministeeriumi töötajatega, et liikmete ettepanekuid ja parandusi sisendina seadusloomesse anda.

Lisaks otsustas sotsiaalkomisjon anda välja neli tänukirja pikaaegse südamega tehtud töö eest ning tänukirja saajad on Elve Tilk, Maie Ausmeel, Mare Kurri ja Aita Tsupilo.

Aasta sotsiaalvaldkonna toetaja tiitlit sel aastal välja ei antud.

Palju õnne laureaatidele ning jaksu edasiseks tegutsemiseks!

Auhindade üleandmine ning valdkonna inimeste tänuõhtu toimub 26. märtsil 2024.