Uudised

Pärnumaa 2022. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustused

19. veebruar 2023

Pärnumaa Omavalitsuste Liit valis sel nädalal välja 2022. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustuste saajad. Nimetatud valdkonnas on kategooriaid neli ning valiku tegemine ei olnud lihtne.

Sotsiaalvaldkonna töötaja INDREK LINNUSTE

Alates aastast 2013 on Indrek Linnuste märkimisväärse innukusega juhtinud töökeskust Solve et Coagula, mis pakub erivajadustega inimestele kaitstud töötamise teenust, igapäevaelu toetamise teenust ja muid toetavaid tegevusi. Läbi sellise tegevuse on kasvanud erivajadustega inimese iseseisvus ja kogukonda kuulumise tunne ning enamgi veel, see on andnud võimaluse nende inimeste andeid ja võimekust realiseerida.Indreku missiooniks on kaitsta ühiskonnas vaimse tervise huvisid. Olla esindajaks ning toetada eeskätt psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate inimeste õigusi, huvisid ja vajadusi.

Sotsiaalvaldkonna toetaja KALJU PÕLDROOS

Kalju Põldroos on olnud läbi aastakümnete edukas sotsiaalvaldkonna toetaja. Ta on kogu Pärnu maakonnas olnud aktiivne inimeste aitaja läbi kristliku koguduse. Kalju Põldroos on töötanud ka Samaaria-Eesti Misjonis. See organisatsioon aitab vangist vabanenuid inimesi. Kalju on Pärnu Saalemi Vabakoguduse pastor ja toetab kohalikku kogukonda igati.

Aasta sotsiaalvaldkonna tegu PÄRNU PÄIKESE KOOL

2022. aastal avati Pärnumaa omavalitsuste ühispanusega Pärnu Päikese Kooli uus ja kaasaegne hoone. Tegu on väga kaasaegse õpikeskkonnaga põhikooliga, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Kool pakub tõhustatud toe või eritoega õpet nii Pärnu linna kui ka maakonna lastele olles korraga nii haridus- kui ka hoolekandeasutus. Kuigi aasta teoks võib pidada uue koolihoone valmimist, on erilise väärtusega ka selle koolihoone seinte vahel valitsev toetav ja sõbralik õhkkond.

Aasta tervisedendaja KARIN KAUGERANNA

Pärnu Raja Lasteaia liikumisõpetaja Karin Kaugeranna on silma paistnud tervist edendava algatuse, eeskuju ja tervisliku eluviisiga nii organisatsioonis, Pärnu linnas kui üleriigiliselt. Tema moto, mis teda nii isiklikus elus kui tööpõllul edasi aitab kanda, on: Kõik on võimalik, kui seda piisavalt tähata! Muu hulgas on ta loonud alates 2019. aastast e-õppematerjale ja võimalusi õppetöö läbiviimiseks, sh tervisedenduslikel teemadel; aastast 2021 juhib ta Pärnu linna lasteaedade liikumisõpetajate aineühendust. Igapäevatöö liikumisõpetajana peab õpetaja Karin väga oluliseks pakkuda igale lapsele eduelamust ja täiskasvanu tuge. Ta arvestab laste võimetega, oskuste ning arenguliste ja individuaalsete vajadustega. Tervise tugevdamise ja organismi karastamise seisukohalt peab oluliseks viia läbi liikumisõpetust võimalikult palju õues.

Palju õnne laureaatidele ning jaksu edasiseks tegutsemiseks!

Auhindade üleandmine ning valdkonna inimeste tänuõhtu toimub 22. märtsil 2023.