Uudised

Kohaliku omaalgatuse (KOP) 2020. aasta sügisvoor on avatud

01. september 2020

Kohaliku Omaalgatuse programmi (KOP) kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Alates 2020. aastast on muutunud KOP määrus ja vormid.

Kogu informatsioon KOP programmi määruse, taotlemise ja hindamise kohta on leitav SIIT

 

SIIT