Uudised

Häädemeeste vald

10. detsember 2014

Häädemeeste vald astus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks.

4.septembril 2014 otsustas Häädemeeste Vallavolikogu astuda MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks. 10.detsembril 2014 toimunud liidu üldkogu kinnitas Häädemeeste valla liikmelisuse.

Alates 1.jaanuar 2015 on Häädemeeste vald Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liige.

Pärnumaa 19 omavalitsusest on seega Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmed kõik 18 mandriosa omavalitsust. Saareline omavalitsus Kihnu, otsustas 2014 augustis liidust lahkuda.