Uudised

Carl Robert Jakobsoni nimeline konkurss

14. juuni 2021

Carl Robert Jakobsoni, Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) igal aastal välja autasud maakonna tunnustatumale põllumehele ning haridus- ja kultuuritegelasele 

Juba aastast 1989 toimuv C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursi eesmärgiks on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.

Tunnustamine toimub kahes kategoorias:

  • aasta põllumees
  • aasta haridus- ja kultuuritegelane

Vabas vormis kirjalik taotlus peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, isikukoodi, teene kirjeldust põhjendusega, miks ta on väärt konkursil osalema ja kontaktandmeid (telefon ja e-posti aadress). Taotlusele tuleb lisada ka esitaja(te) telefon ja e-posti aadress. Taotlused tuleb saata 15. juuliks e-posti aadressil monika@pol.parnumaa.ee

Aasta tunnustatum põllumees ning aasta haridus- ja kultuuritegelane saavad C. R. Jakobsoni mälestusmedali, POL-i tänukirja ning rahalise autasu vastavalt autasufondi suurusele.

Autasud antakse laureaatidele üle Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis 23. juulil koos Pärnumaa kaunite kodude laureaatide tunnustamisega toimuval tänuvastuvõtul.

Konkursi statuut

Täiendav info:

Monika Jõemaa

+372 5342 7986

monika@pol.parnumaa.ee

C. R. Jakobsoni preemiate väljaandmist ning vastuvõttu rahastavad Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu linn.