Uudised

2016 sündmused

23. oktober 2015

Kui kavandad 2016 aastal

korraldada Pärnumaal maakondlikku sündmust või tegevust, mille kaasrahastaja võiks olla MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit, siis tea, et taotluste esitamise tähtaeg on 30.november 2016.

Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile kristel@pol.parnumaa.ee

Taotluse vorm