2020 Kogukondliku turvalisuse projektid

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Aitame kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse taotlusi, mis:

  • panustab kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;

  • vähendab riskikäitumist;

  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist

Taotlejateks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot

2020. aasta rahastatud projektid

Taotlusvoor avatakse 27. aprillil 2020.

Taotluste esitamise tähtpäev on 1. juuni 2020 kell 16.00

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 19. juuni 2020 kuni 31. august 2021.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile pol@pol.parnumaa.ee, märksõna: TUR20 toetusvoor.

TUR 20 toetusvooru tingimused

TUR 20 taotlusvorm ja eelarve vorm

TUR 20 hindamismetoodika

TUR 20 aruandevorm

Toetuse saajaga sõlmitava lepingu vorm

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

Pärnumaa projektide hindamiskomisjon (2020. aastal)

  1. Eiko Tammist, Saarde vallavanem
  2. Üllar Kütt, Pärnu Politseijaoskonna juht
  3. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa Päästepiirkonna juht
  4. Rasmus Lippur, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
  5. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Menetleja: Kristel Ernits, kristel(ät)pol.parnumaa.ee, 5566 9353