Juhtimine

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)

Mittetulundusühing Pärnumaa Omavalitsuste Liit asutati 22. jaanuaril 1992. aastal. Asutajaliikmeteks olid 10 Pärnumaa esmatasandi omavalitsust: Halinga, Häädemeeste, Paikuse, Saarde Sauga, Surju, Tori ja Uulu vallad ning Pärnu-Jaagupi alev ja Kilingi-Nõmme linn. Esimeses põhikirjas sätestati, et POL on valdade, linnade ja alevi volikogude vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on oma liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine ning koostöö omavalitsusi puudutavates küsimustes.

POL-i liikmete arv on pidevalt muutunud, Pärnumaa KOV-id pole veel kõik korraga POL-i liikmed olnud. Liikmete arv on aja jooksul muutunud olles vahemikus 6-23 (omavalitsuste arv vähenenud 24-lt 7-ni). 2006. a. astus esmakordselt POL-i liikmeks Pärnu linn, maakonna suurim omavalitsus. POL-i liikmesomavalitsustes elab 96,6% Pärnumaa elanikest.

POL-i kõrgemaiks juhtorganiks on üldkogu, kuhu vastavalt POL-i põhikirjale kuuluvad liikmete esindajad – reeglina omavalitsuse valitsusjuht ja volikogu esimees. Vastavalt vajadusele koguneb Pärnumaa volinike kogu- maakogu, et vahendada informatsiooni ning anda uusi tegevussuuniseid. Igapäevase POL-i töö korraldamisega tegeleb büroo koosseisus juhatuse esimees, juhatuse liige, sekretär ja raamatupidaja. Regulaarselt käib koos valitsusjuhtide kogu.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimehed on olnud: Margus Murulauk, esmatasandi omavalitsuste eestseisuse esimees, POL-i asutamiskoosoleku kokkukutsuja ja juhataja, Sauga vallavanem; Endel Mäemets, POL-i esimene esimees 1992, Halinga vallavanem; Rein Varep, esimees 1992-1995, Häädemeeste vallavanem; Sirje Jõgiste, esimees 1996, Tahkuranna vallavanem; Kuno Erkmann, esimees 1996-2005, Paikuse vallavanem; Eeri Tammik, esimees 2005-2007, Tahkuranna vallavanem; Andres  Metsoja, esimees alates 2007 (alates 2008 juhatuse esimees), Kaisma vallavanem; Ahti Kõo esimees 2008-2009 KOV valimisteni, Pärnu linnavolikogu esimees. Alates 2009 detsembrist kuni 2013 KOV valimisteni Cardo Remmel, Pärnu Linnavolikogu esimees.detsember 2013- november 2017 oli liidu üldkogu esimees Meelis Kukk, Pärnu abilinnapea ja aseesimees Ülle Vapper, Halinga vallavanem.