Komisjonid

 

HARIDUSKOMISJON

Komisjoni esimees: Arno Peksar, Lääneranna vallavolikogu esimees

Liikmed:

Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor

Kristel Ernits, POL sekretär, hariduse ja kultuuri koordinaator

Peep Eenraid, Audru kooli direktor

Helve Reisenbuk, Häädemeeste valla abivallavanem

Jana Malõh, Tori valla abivallavanem

Tarvi Tasane, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem

Virve Laube, Pärnu linna üldhariduse peaspetsialist

SOTSIAALKOMISJON

Komisjoni esimees: Andrus Soopalu, Häädemeeste vallavolikogu esimees

Liikmed:

Aika Kaukver

Marko Sorin, Pärnu abilinnapea

Eha Säde, Häädemeeste valla sotsiaalnõunik

Anneli Kaljur, Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalosakonna juhataja

Priit Ruut, Tori valla abivallavanem

Jaanus Männik, Saarde valla abivallavanem

Andres Annast, Lääneranna valla abivallavanem

KULTUURIKOMISJON

Komisjoni esimees: Kadri-Aija Viik, Saarde vallavolikogu esimees

Liikmed:

Helve Reisenbuk, Häädemeeste valla abivallavanem

Jana Malõh, Tori valla abivallavanem

Kristel Ernits, POL sekretär, hariduse ja kultuuri kordinaator

Jekaterina Põldots, Pärnu linna kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Martin Sempelson, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja sporditöö spetsialist

Mari Karon, Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpetaja, rahvatantsu juht

Tiina Lobja, Lääneranna valla vallavalitsuse liige, Lihula kultuurimaja direktor

REVISJONIKOMISJON

Komisjoni esimees: Enn Kuslap, Tori vallavolikogu esimees

Liikmed:

Eiko Tammist, Saarde vallavanem

Jane Mets, Põhja-Pärnumaa vallavanem

ARENGUKOMISJON

Komisjoni esimees: Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Liikmed:

Jane Mets, Põhja-Pärnumaa vallavanem

Mikk Pikkmets, Lääneranna vallavanem

Lauri Luur, Tori vallavanem

Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem

 


Perioodil 2013 oktoober kuni 2017 oktoober oli Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsusega moodustatud 7 alaliselt tegutsevat ning 1 ajutiselt tegutsev komisjon. Komisjoni esimehed valitakse üldkogu liikmete hulgast ning komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul üldkogu otsusega.

Maakondlikku arendusüksuse asutamist ettevalmistav komisjon (ajutine, moodustatud 12.04.17)

Komisjoni esimees: Andres Annast, Saarde vallavanem

Mikk Pikkmets, Koonga vallavanem

Kaie Toobal, Tori vallavanem

Ülle Vapper, Halinga vallavanem

Siim Suursild, Audru vallavanem

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Karel Tölp, Tahkuranna vallavanem

Jaak Kastepõld, Lihula vallavolikogu esimees

Heiki Mägi, Pärnu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Revisjonikomisjon

Komisjoni esimees: Kaie Toobal, Tori vallavanem

Margit Merila, Varbla vallavolikogu esimees

Andres Annast, Saarde vallavanem

Kultuuri ja spordikomisjon

Komisjoni esimees: Toomas Sonts, Vändra alevivanem

Toomas Rõhu, Tõstamaa vallavanem

Vahur Mäe, Pärnumaa Spordiliidu projektijuht

Argo Juske, Tori Rahvamaja juhataja

Eha Ristimets, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse kultuuri- ja tervisenõunik ja KULKA Pärnumaa ekspertgrupi kontaktsisik

Aire Koop, Rahvakultuuri Keskuse Pärnumaa rahvakultuurispetsialist

 Arengukomisjon

Komisjoni esimees: Mikk Pikkmets, Koonga vallavanem

Siim Suursild, Audru vallavanem

Ülle Vapper, Halinga vallavanem

Jaanus Männik, Surju vallavanem

Jaanus Rahula, Vändra vallavanem

Kalev Kiisk, Tori vallavolikogu esimees

Toomas Sonts, Vändra alevivanem

 Koolituskomisjon

Komisjoni esimees: Marko Šorin

Kaja Rebane, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekande spetsialist

Karin Randmäe, Tõstamaa valla pearaamatupidaja

Riini Õige, Halinga valla vallasekretär

Siret Tammekänd

Kaie Toobal, Tori vallavanem

 Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees: Andres Annast, Saarde vallavanem

Kristo Kaukver, Tori Hooldekodu juhataja

Aika Kaukver, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Mirjam Vabrit, MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik juhataja, kolmanda sektori esindaja

Priit Ruut, Sauga volikogu liige

Helve Reisenbuk, Paikuse valla abivallavanem

Epp Klooster, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

 Haridus- ja noorsookomisjon

Komisjoni esimees: Tarvi Tasane, Halinga vallavolikogu esimees

Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor

Marko Šorin

Leelo Lusik, Are valla volikogu liige

Hede Martšenkov, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja

Virve Laube, Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist

Reine Tapp, Pärnu linnavalitsuse nooroonõunik

 Ühistranspordikomisjon

Komisjoni esimees: Toomas Rõhu, Tõstamaa vallavanem

Priit Enok, Vändra alevivolikogu esimees

Karel Tölp, Tahkuranna vallavanem

Kuno Erkmann, Paikuse vallavanem

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Väino Lill, Saarde vallavolikogu esimees

Heiki Mägi, Pärnu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja