Komisjonid

Perioodi november 2017 kuni.... ei ole Pärnumaa Omavalitsuste Liidu alalisi komisjone veel moodustatud, esimehi valitud ja liikmeid kinnitatud.

Perioodil 2013 oktoober kuni 2017 oktoober oli Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsusega moodustatud 7 alaliselt tegutsevat ning 1 ajutiselt tegutsev komisjon. Komisjoni esimehed valitakse üldkogu liikmete hulgast ning komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul üldkogu otsusega.

Maakondlikku arendusüksuse asutamist ettevalmistav komisjon (ajutine, moodustatud 12.04.17)

Komisjoni esimees: Andres Annast, Saarde vallavanem

Mikk Pikkmets, Koonga vallavanem

Kaie Toobal, Tori vallavanem

Ülle Vapper, Halinga vallavanem

Siim Suursild, Audru vallavanem

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Karel Tölp, Tahkuranna vallavanem

Jaak Kastepõld, Lihula vallavolikogu esimees

Heiki Mägi, Pärnu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Revisjonikomisjon

Komisjoni esimees: Kaie Toobal, Tori vallavanem

Margit Merila, Varbla vallavolikogu esimees

Andres Annast, Saarde vallavanem

Kultuuri ja spordikomisjon

Komisjoni esimees: Toomas Sonts, Vändra alevivanem

Toomas Rõhu, Tõstamaa vallavanem

Vahur Mäe, Pärnumaa Spordiliidu projektijuht

Argo Juske, Tori Rahvamaja juhataja

Eha Ristimets, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse kultuuri- ja tervisenõunik ja KULKA Pärnumaa ekspertgrupi kontaktsisik

Aire Koop, Rahvakultuuri Keskuse Pärnumaa rahvakultuurispetsialist

 Arengukomisjon

Komisjoni esimees: Mikk Pikkmets, Koonga vallavanem

Siim Suursild, Audru vallavanem

Ülle Vapper, Halinga vallavanem

Jaanus Männik, Surju vallavanem

Jaanus Rahula, Vändra vallavanem

Kalev Kiisk, Tori vallavolikogu esimees

Toomas Sonts, Vändra alevivanem

 Koolituskomisjon

Komisjoni esimees: Marko Šorin

Kaja Rebane, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekande spetsialist

Karin Randmäe, Tõstamaa valla pearaamatupidaja

Riini Õige, Halinga valla vallasekretär

Siret Tammekänd

Kaie Toobal, Tori vallavanem

 Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees: Andres Annast, Saarde vallavanem

Kristo Kaukver, Tori Hooldekodu juhataja

Aika Kaukver, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Mirjam Vabrit, MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik juhataja, kolmanda sektori esindaja

Priit Ruut, Sauga volikogu liige

Helve Reisenbuk, Paikuse valla abivallavanem

Epp Klooster, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

 Haridus- ja noorsookomisjon

Komisjoni esimees: Tarvi Tasane, Halinga vallavolikogu esimees

Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor

Marko Šorin

Leelo Lusik, Are valla volikogu liige

Hede Martšenkov, Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja

Virve Laube, Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist

Reine Tapp, Pärnu linnavalitsuse nooroonõunik

 Ühistranspordikomisjon

Komisjoni esimees: Toomas Rõhu, Tõstamaa vallavanem

Priit Enok, Vändra alevivolikogu esimees

Karel Tölp, Tahkuranna vallavanem

Kuno Erkmann, Paikuse vallavanem

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Väino Lill, Saarde vallavolikogu esimees

Heiki Mägi, Pärnu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja