POL tunnustab

Me tunnistame, et meie suurim väärtus on meie inimesed ja seepärast ka tunnustame kõiki heatahtlikke, hakkajaid, hoolivaid ja kaasavaid inimesi.

Ja seda nii kultuuri-, spordi-, hariduse-, ettevõtluse- ja kodanikeühendustes valdkonnas ja  põllumehi.

Alates 2018. aastast on Pärnumaa kõrgeima autasu, Pärnumaa Vapimärk, väljaandja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

On tunnustusi, mis anname välja ise, on tunnustusi, mida väljendame koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega. Meie partneriteks siinkohal on Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselt, Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnumaa Spordiliit ja C.R.Jakobsoni fond.

Avaldame austust ja tänu meie inimestele!

Valdkondade kaupa (Pärnumaa vapimärgid, kultuur, sport, haridus) tunnustatuid vaata vasakult jaotusest.

SA C.R.Jakobsoni fondile eraldame toetust Pärnumaa aasta põllumehe tiitli väljaandmiseks.