POL tunnustab

Me tunnistame, et meie suurim väärtus on meie inimesed ja seepärast ka tunnustame kõiki heatahtlikke, hakkajaid, hoolivaid ja kaasavaid inimesi.

Ja seda nii kultuuri-, spordi-, hariduse-, ettevõtluse- ja kodanikeühendustes valdkonnas ja  põllumehi.

On tunnustusi, mis anname välja ise, on tunnustusi, mida väljendame koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega. Meie partneriteks siinkohal on Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselt, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnumaa Spordiliit ja C.R.Jakobsoni fond.

Avaldame austust ja tänu meie inimestele!

Valdkondade kaupa (kultuur, sport, haridus) tunnustatuid vaata vasakult jaotusest.

SA C.R.Jakobsoni fondile eraldame toetust Pärnumaa aasta põllumehe tiitli väljaandmiseks.