Tervisedendus

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.

Pärnumaa Tervise- ja heaoluprofiil (2019) 

Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil (20019) on kinnitatud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 6. juuni  otsusega nr 1-4.1/12/2019


Palju huvitavat ja kasulikku infot lehelt: Tervise Arengu Instituut

Külasta ka: terviseinfo.ee toitumine.ee alkoinfo.ee narko.ee

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt on moodustatud Pärnumaa turvalisuse nõukogu, mille üks komisjonidest on rahvatervise komisjon.

2018. aastal viis Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatarevisekomisjon läbi projektikonkursi "Suhkur - sõber või vaenlane " vol 3 vooru.

Projektikonkursile laekus kokku 31 taotlust. Projekte hindas komisjon koosseisus: Priit Ruut, Kärolin Nirk, Gerli Mets ja Marika Luik.

Kokkuotsustati rahastada 20 projekti kogusummas 8358,99 euroga.

2018 rahastatud projektid

Uuringu "Pärnumaa elanike liikumisharjumused ja -hoiakud" analüüs

Uuringu "Pärnumaa elanike liikumisharjumused ja -hoiakud" kokkuvõte