Tervisedendus

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.

Palju huvitavat ja kasulikku infot lehelt: Tervise Arengu Instituut

Külasta ka: terviseinfo.ee toitumine.ee alkoinfo.ee narko.ee

Tervisele ohutu elukeskkonna loomise, tervisehäirete ja haiguste ennetamise ning vigastuste ennetamisele suunatud programmide väljatöötamiseks ja elluviimise korraldamiseks on Pärnu maavanema poolt moodustatud Pärnu maakonna tervise- ja traumanõukogu koosseisus: Epp Klooster- Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Ada Kraak- Pärnu linnaarst, Andres Sinimeri- Pärnu Politseijaoskonna juht, Eha Ristimets- Pärnu Maavalitsuse kultuuri- ja tervisenõunik, Elen Kihl- Psühholoogilise nõustamiskeskuse "Sensus" kliiniline psühholoog, Errit Kuldkepp- SA Pärnu Haigla turundusspetsialist, Eva Palk- Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi õpetaja ning TEK maakonna koordinaator, Hede Martšenkov- Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja, Helve Reisenbuk- Paikuse abivallavanem, Heiki Mägi- Pärnu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, Hiie Lainela- Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsi sekretär, Kaiu Kustasson- Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht, Karin Uibo- Pärnu Politseijaoskonna noorsoopolitseinik, Janely Palu- Lääne Päästekeskuse Ennetustöö büroo juhtivspetsialist, Krista Habakukk- Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant, Ly Akenbärg- Pärnu lasteaed Mai õpetaja ning TEL linna koordinaator, Madis Veskimägi- Tõstamaa valla perearst, Marika Luik- Maanteeameti Liikluskasvatuse talituse peaspetsialist, Tarmo Vanamõisa- Maanteeameti Lääne regiooni liiklusvaldkonna juht, Tõnu Miil- Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik, Kristel Ernits- Pärnumaa Omavalitsuste Liidu sekretär.

Pärnumaa Terviseporfiil 2014-2024

Are valla terviseprofiil

Audru valla terviseprofiil

Paikuse valla terviseprofiil ja tegevuskava 2014-2017

Pärnu linna terviseprofiil

Sindi linna terviseprofiil

Tahkuranna valla terviseprofiil

Tori valla terviseprofiil

Vändra alevi terviseprofiil